Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jarmuszkiewicz Roman

Roman Jarmuszkiewicz, ur. 28 II 1947 w Sieradzu. Ukończył Korespondencyjne LO w Łodzi (1970).

1970–1973 st. referent zaopatrzenia w MPK w Łodzi, 1973–1976 współwłaściciel Zakładu Betoniarskiego w Zduńskiej Woli, 1976–1977 kierowca w Przedsiębiorstwie Geofizyki i Górnictwa Naftowego w Krakowie Grupa nr 2 w Zduńskiej Woli, 1977–1982 st. instruktor zaopatrzenia, kierowca towarowy, nast. kierowca autobusowy w Przedsiębiorstwie PKS w Łodzi Oddział Towarowo-Samochodowy w Zduńskiej Woli.

Od IX 1980 w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego, od 1 I 1981 przew. KZ. 16 X 1980 organizator strajku okupacyjnego w zakładzie i uczestnik ogólnokrajowych negocjacji pracowników PKS z przedstawicielem Ministerstwa Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim. X – XII 1980 członek prezydium MKZ Sieradz. Od XII 1980 przew. Delegatury MKZ/ZR Ziemia Łódzka w Zduńskiej Woli. Od VI 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka, członek ZR, 30 VII 1981 współorganizator marszu głodowego w Zduńskiej Woli, IX/X 1981 delegat na I KZD. 7 XII 1981 skierował do premiera gen. Wojciecha Jaruzelskiego list zawierający m.in. protest przeciwko planom gospodarczym rządu oraz postulat wolnych wyborów do rad narodowych i Sejmu PRL.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Sieradzu, Łowiczu i Kwidzynie (14 VIII 1982 pobity w czasie pacyfikacji protestu więźniów politycznych, od 9 IX 1982 z powodu odniesionych obrażeń przebywał na przepustce w Klinice Neurochirurgii PAN w Warszawie), 17 XI 1982 zwolniony.

Od 1983 r. na emigracji w Szwecji. Od 1990 właściciel firmy w Anderstorp sprzedającej materiały budowlane.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2013).

1981–1989 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V/Wydz. II KW MO/WUSW w Sieradzu/p. II RUSW w Zduńskiej Woli w ramach SOS krypt. Wasal.

Andrzej Czyżewski

Region Ziemia Łódzka, Zduńska Wola

Opcje strony

do góry