Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jarocki Jan

Jan Jarocki, ur. 9 I 1947 w Ełku. Ukończył ZSZ w Giżycku.

W 1971 zatrudniony w PKS Giżycko, 1972-1974 w Zakładach Sprzętu Oświetleniowego ZAOS Wilkasy, 1974-1979 w RDP Giżycko, 1975-1992 monter w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym Żegluga Mazurska w Giżycku.

Od IX 1980 w „S”; współorganizator KZ w ŻM, współorganizator i członek MKZ Region Mazury w Giżycku, od XII 1980 wiceprzewodniczący MKZ, od 2 I 1981 pracownik MKZ (interwencje w zakładach pracy), w VIII 1981 delegat na I WZD Regionu Pojezierze. Od 28 V 1981 członek ZR, od 7 VI 1981 wiceprzewodniczący ZR odpowiedzialny za dział Interwencyjno-Prawny, od IX 1981 przewodniczący Komisji Interwencyjnej ZR. 23 X 1981 na Nadzwyczajnym WZD w Suwałkach złożył rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego, odcinając się od panujących w ZR sporów personalnych (mimo uzyskania największej liczby głosów w głosowaniu nad wotum zaufania dla członków Prezydium). Od 1 XII 1981 ponownie pracownik ŻM.

16 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Suwałkach, 10 III 1982 zwolniony. 1982-1983 kolporter prasy i wydawnictw podziemnych.

W 1989 krótko przewodniczący KO w Giżycku. 1992-1998 w RFN.

Wyróżniony Złotą Odznaką Zasłużony dla Żeglugi Śródlądowej (1983).

1982-1987 rozpracowywany w ramach KE krypt. Aktywny.

 

Marcin Zwolski

Region Pojezierze, Giżycko

Opcje strony

do góry