Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jarocki Jan

Jan Jarocki, ur. 9 I 1947 w Ełku. Ukończył ZSZ w Giżycku (1964).

1971 pracownik stacji paliw w PKS Giżycko, 1972–1974 operator w Zakładach Sprzętu Oświetleniowego ZAOS w Wilkasach, 1974–1979 zbrojarz w Rejonie Dróg Publicznych w Giżycku, 1975–1992 monter w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym Żegluga Mazurska tamże.

Od IX 1980 w „S”; współorganizator Komitetu Założycielskiego, współorganizator i członek MKZ Region Mazury w Giżycku, od XII 1980 wiceprzew. MKZ, od 2 I 1981 pracownik MKZ (interwencje w zakładach pracy); V, VIII 1981 delegat na I WZD Regionu Pojezierze. Od 28 V 1981 członek ZR, od 7 VI 1981 wiceprzew. ZR odpowiedzialny za dział Interwencyjno-Prawny, od IX 1981 przew. Komisji Interwencyjnej ZR. 23 X 1981 na Nadzwyczajnym WZD w Suwałkach złożył rezygnację z funkcji wiceprzew. ZR, odcinając się od panujących w ZR sporów personalnych.

16 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Suwałkach, 10 III 1982 zwolniony. 1982–1983 kolporter w podziemnych wydawnictw i pism.

W 1989 krótko przew. KO w Giżycku. 1992–1998 w Niemczech. Od 2001 serwisant w Przedsiębiorstwie Usługowo-Handlowym Żeglarz w Giżycku. Od 2012 na emeryturze.

1982–1987 rozpracowywany przez Wydz. II/Wydz. V KW MO w Suwałkach/p. V RUSW w Giżycku w ramach KE krypt. Aktywny.

Marcin Zwolski

Region Pojezierze, Giżycko

Opcje strony

do góry