Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jaroszewicz Jan

Jan Jaroszewicz, ur. 9 I 1963 w Gliwicach. Ukończył Technikum Mechaniczne dla Pracujących w Gliwicach (1984).

Od 1978 zatrudniony (początkowo jako pracownik młodociany) w gliwickim ZREMB-ie.

Od IX 1980 w „S”.

1983-1985 członek Rady Pracowniczej. 1982-1989 drukarz (z bratem Józefem Jaroszewiczem, wykonawcą linorytów do druku) ulotek (ok. 30 typów, każdorazowo w nakł. 1-10 tys. egz., w formacie A5 i A6, sygnowanych jako Solidarność Walcząca Gliwice – niezwiązana z właściwą SW), kolporter (razem z bratem: przyklejanie na szybach wystawowych za pomocą szkła wodnego, podkładanie pod drzwi mieszkań); 1985-1989 drukarz (z bratem) ulotek, kartek okolicznościowych, kalendarzy, in. i ok. 30 tytułów prasowych (jako Zakład Poligraficzny RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego), m.in. „RIS”, „Wolny Związkowiec”, „Manifestacja Gliwicka”, „Bez Retuszu”, „Jesteśmy”, „Spis”, „Na Drodze”, „Szerszeń”, „Informator KWK Jastrzębie”, „NIK – KWK Z.M.P. Żory”, „Pion”, „Solidarność Olkuska”, „Ferment”, „Informator KWK Halemba”, „Informator KWK Moszczenica”, „Biuletyn KWK Marcel”, „Żądło KWK 1 Maja”, „Kurier Katowicki”, „Biuletyn Informacyjny Regionu Śląsko-Dąbrowskiego”, „Wiadomości Medyczne”, „Czesiek”, „Werbus Żorski”, „Wolność KWK Jastrzębie”, „Wolność KWK Jastrzębie, KWK Krupiński”; „Solidarność Dziś i Jutro”, „Nasze Sprawy”, „Gazeta Jastrzębska”, „Wybór”); do 1989 drukarz pisma „Wokół Nas”; kolporter hurtowy (z bratem, we współpracy z Wiesławem Biernatem) do Wrocławia („RIS”, „Głos Śląsko-Dąbrowski”, „Manifestacja Gliwicka”, „WIS”, „PIK”, in.) i z Wrocławia (m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Wiadomości Bieżące”, „Solidarność Dolnośląska”, „Biuletyn Informacyjny”, „Solidarność Walcząca”, „Świt”). W 1988 instruktor druku na offsecie dla grupy KOS. 1982-1987 2-krotnie karany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny, 5-krotnie zatrzymywany; wielokrotnie pobity, w tym ciężko 18 IV 1987, po pościgu, w trakcie którego 4-krotnie strzelano do niego z pistoletu.

1989-1998 członek KZ „S” w gliwickim ZREMB, skarbnik. Od 2008 członek Stowarzyszenia Henryk Sławik – Pamięć i Dzieło.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Andrzej Jarczewski

Opcje strony

do góry