Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jaroszewicz Józef

Józef Jaroszewicz, ur. 31 X 1961 w Gliwicach. Ukończył Technikum Budowlane dla Pracujących (1984).

Od 1976 zatrudniony (początkowo jako pracownik młodociany) w gliwickim ZREMB-ie.

Od IX 1980 w „S”.

1982-1985 wykonawca ok. 30 linorytów do druku ulotek w formacie A5 i A6, sygnowanych jako Solidarność Walcząca Gliwice – niezwiązana z właściwą SW, drukarz i kolporter (z bratem, Janem Jaroszewiczem: przyklejanie na szybach wystawowych za pomocą szkła wodnego, podkładanie pod drzwi mieszkań) ulotek (każdorazowo w nakł. 1-10 tys. egz.). 15 XI 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, zwolniony 3 XII 1982. 1982-1987 4-krotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, 2-krotnie karany przez kolegium ds. wykroczeń grzywną (11 XI 1982 za udział w kilkunastominutowym strajku 10 XI 1982; 18 IV 1987 za kolportaż). 1985-1989 kolporter hurtowy (z bratem) pism podziemnych (we współpracy z Wiesławem Biernatem) do Wrocławia („RIS”, „Głos Śląsko-Dąbrowski”, „Manifestacja Gliwicka”, „WIS”, „PIK”, in.) i z Wrocławia („Z Dnia na Dzień”, „Wiadomości Bieżące”, „Solidarność Dolnośląska”, „Biuletyn Informacyjny”, „Solidarność Walcząca”, „Świt”, in.); drukarz (z bratem) ulotek, kartek okolicznościowych, kalendarzy, in. i ok. 30 tytułów prasowych (jako Zakład Poligraficzny RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego), m.in. „RIS”, „Wolny Związkowiec”, „Manifestacja Gliwicka”, „Bez Retuszu”, „Jesteśmy”, „Spis”, „Na Drodze”, „Szerszeń”, „Informator KWK Jastrzębie”, „NIK – KWK Z.M.P. Żory”, „Pion”, „Solidarność Olkuska”, „Ferment”, „Informator KWK Halemba”, „Informator KWK Moszczenica”, „Biuletyn KWK Marcel”, „Żądło KWK 1 Maja”, „Kurier Katowicki”, „Biuletyn Informacyjny Regionu Śląsko-Dąbrowskiego”, „Wiadomości Medyczne”, „Czesiek”, „Werbus Żorski”, „Wolność KWK Jastrzębie”, „Wolność KWK Jastrzębie, KWK Krupiński”; „Solidarność Dziś i Jutro”, „Nasze Sprawy”, „Gazeta Jastrzębska”, „Wybór”).

1998-2002 przewodniczący, 2006-2008 wiceprzewodniczący KZ.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

1982-1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Katowicach w ramach SOR krypt. Blokada.

Andrzej Jarczewski

Gliwice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry