Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jaroszewicz Stanisław

Stanisław Jaroszewicz, ur. 11 III 1943 w Podlesiejkach (Białoruś, ZSRR), absolwent Akademii Medycznej w Krakowie (1970).

Od 1956 na Białorusi z rodzicami nasłuchiwał zachodnich stacji radiowych (RWE, Głos Ameryki, BBC). Uzyskane tą drogą informacje o wydarzeniach 1956 w Polsce i na Węgrzech przekazywał dalej m.in. w trakcie tzw. lekcji wychowawczo-politycznych w klasach 7–10 sowieckiej szkoły.

1960–1962 robotnik-monter zabawek muzycznych w Fabryce Zabawek Dziecięcych w Baranowiczach, aktor w Teatrze Ludowym tamże. 1962–1963 służba w Armii Radzieckiej. 1963 wyemigrował do Polski jako obywatel ZSRR. III 1968 uczestnik wieców i demonstracji studenckich na Uniwersytecie Warszawskim i Akademii Medycznej w Warszawie.

1971–1976 mł. asystent, kierownik w Szpitalu Miejskim w Pruszkowie, 1975–1976 kierownik pogotowia ratunkowego tamże. 1978–1986 po zrzeczeniu się (1978) radzieckiego obywatelstwa, przebywał w Polsce jako bezpaństwowiec z kartą stałego pobytu, 1986 polskie obywatelstwo. 1976–2003 asystent w ZOZ/Szpitalu Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim na Oddziale Wewnętrznym szpitala w Milanówku-Turczynku, organizator pierwszego na tym terenie Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej tamże.

Od IX 1980 w „S”, zaangażowany w tworzenie struktur „S” w placówkach grodziskiej służby zdrowia. 1980/1981 wiceprzew. NSZZ „S” Region Mazowsze Oddział Grodzisk Mazowiecki. VI 1981 delegat na I WZD Regionu Mazowsze, IX/X 1981 delegat na I KZD NSZZ „S” w Gdańsku. 8 IV 1981–1991 inicjator i przew. Społecznego Komitetu Budowy Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim, do 2003 członek tegoż. Od 1994 radiolog w Spółdzielni Lekarskiej Medica w Warszawie przychodni w Grodzisku Maz. Od 2003 na emeryturze, pracownik kontraktowy (radiolog) w Szpitalu Zachodnim im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (1979).

1983–1985 rozpracowywany przez Specjalną Grupę Operacyjną/Wydz. III-2 KS MO/SUSW w Warszawie w ramach sprawy operacyjnej krypt. Mater.

Tadeusz Ruzikowski

Grodzisk Mazowiecki, Region Mazowsze

Opcje strony

do góry