Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jarosz Jan Piotr

Jan Piotr Jarosz, ur. 27 I 1953 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego tamże, kierunek filozofia (1989) oraz historia sztuki (1993). 1974–1978 student historii na UJ.

1971–1974 pracownik fizyczny w Krakowskim Przedsiębiorstwie Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych, od 1980 asystent w dziale naukowo-oświatowym Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

11 XI 1967 inicjator konspiracyjnego uczniowskiego Związku Wolnych Polaków przekształconego kolejno w: Polskie Stronnictwo Narodowe, Armię Wyzwolenia, Organizację Wyzwolenia Polski; do 1970 drukował i rozrzucał w Krakowie ulotki antykomunistyczne wzywające m.in. do bojkotu wyborów do Sejmu, biernego oporu wobec komunistów, potępiające inwazję wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację w 1968; organizator malowania haseł na murach, 1967–1969 działalności samokształceniowej dla uczniów szkół średnich. 3 III 1970 zatrzymany (pobity), 5 III 1970 aresztowany (z Krzysztofem Krasińskim i Adamem Polakiem), przetrzymywany w AŚ w Krakowie. 20 VII 1970 Prokuratura Wojewódzka w Krakowie umorzyła śledztwo, 7 VIII 1970 Sąd Wojewódzki w Krakowie zarządził umieszczenie go w szpitalu. Od 1972 kolporter książek wydawnictwa Éditions du Dialogue (Paryż) dostarczanych przez ks. Jana Wala. Po VI 1976 uczestnik (wraz z ojcem Janem Jaroszem) zbiórek pieniężnych dla poszkodowanych robotników w Ursusie i Radomiu. 15 V 1977 uczestnik czarnego marszu, w pierwszym szeregu pochodu z czarną flagą po śmierci Stanisława Pyjasa.

Od jesieni 1977 w ROPCiO, sygnatariusz listów protestacyjnych, uczestnik manifestacji i rocznicowych uroczystości patriotycznych 3 V, 12 V, 6 VIII, 11 XI, Grudnia 1970. Zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom. Od V 1977 działacz krakowskiego SKS; organizator kółka samokształceniowego (wykłady z historii najnowszej, doktryn politycznych) w Duszpasterstwie Akademickim przy kościele św. Anny w Krakowie. Kolporter (z Józefem Baranem i J. Jaroszem) wydawnictw niezależnych KSS KOR, SKS, PPN, ROPCiO, m.in. pism „Gospodarz” i „Placówka”, „Robotnik”. 1979–1980 zaangażowany w pomoc Polakom na Wschodzie, m.in. uczestnik zbiórek pieniężnych i wysyłek książek do polskich szkół. 17 III 1980 zatrzymany z ulotkami wzywającymi do bojkotu wyborów do Sejmu, pobity.

Od IX 1980 w „S”; członek NZS. 13 XII 1981 – V 1982 w ukryciu; kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. pism „Hutnik”, „Myśli Nieinternowane”, „13 grudnia”, „Bez Dekretu”, „Zomorządność”; uczestnik demonstracji; wielokrotnie zatrzymywany.

1988/1989 uczestnik konferencji założycielskich Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej w Krakowie. 1992–1996 studia podyplomowe w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. 1998–2002 radny niezależny Dzielnicy XVI w Krakowie, od 2011 radny bezpartyjny z listy PiS tamże. Od 2002 członek Stowarzyszenia Maj 77.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

1967–1970 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Krakowie w ramach SOS krypt. Wolni/SOR krypt. Fanatycy; 1977–1983 przez Wydz. III/Wydz. III-1 w ramach SOR krypt. Fakir.

 

Ewa Zając, Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry