Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jarosz Jan Piotr

Jan Piotr Jarosz, ur. 27 I 1953 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek filozofia (1989), historia sztuki (1993). 1974-1978 student historii na UJ.

11 XI 1967, jako uczeń szkoły podstawowej, inicjator konspiracyjnego uczniowskiego Związku Wolnych Polaków przekształconego kolejno w: Polskie Stronnictwo Narodowe, Armię Wyzwolenia, Organizację Wyzwolenia Polski; do 1970 drukował (wraz z kolegami) na drukarenkach dla dzieci i rozrzucał w Krakowie ulotki antykomunistyczne (sygnowane m.in. Komenda Główna Armii Wyzwolenia) wzywające m.in. do bojkotu wyborów, biernego oporu wobec komunistów, potępiające inwazję na Czechosłowację w 1968; organizator malowania na murach haseł antyreżimowych i niszczenia dekoracji 1-majowych; organizator działalności samokształceniowej dla uczniów szkół średnich. Na początku III 1970 aresztowany (wraz Krzysztofem Krasińskim i Adamem Polakiem), następnie przez kilka dni i nocy przesłuchiwany pod zarzutem rozpowszechniania fałszywych wiadomości mogących wyrządzić szkodę istotnym interesom PRL, posiadania broni oraz kierowania grupą przestępczą, podczas zatrzymania pobity, zwolniony w VI 1971 (w porozumieniu z adwokatem, Kazimierzem Ostrowskim, symulacja choroby). Od 1972 kolporter wydawnictw emigracyjnych dostarczanych przez ks. Jana Wala. 15 V 1977 uczestnik Czarnego Marszu po śmierci Stanisława Pyjasa. Od jesieni 1977 działacz ROPCiO, sygnatariusz listów protestacyjnych (m.in. 5 VII 1979 listu wystosowanego na ręce Episkopatu Czech i Moraw w obronie represjonowanych działaczy Karty 77), działał na rzecz opublikowania w Dzienniku Ustaw ratyfikowanego przez PRL Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, uczestnik demonstracji i rocznicowych uroczystości patriotycznych; zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany przeszukaniom (m.in. 19 IV 1979 po zamachu na pomnik Lenina w Krakowie-Nowej Hucie, prewencyjnie przed manifestacjami rocznicowymi). Działacz krakowskiego SKS; organizator kółka samokształceniowego (wykłady z historii najnowszej, doktryn politycznych) w Duszpasterstwie Akademickim przy kościele św. Anny. Kolporter wydawnictw niezależnych KSS KOR, SKS, PPN, ROPCiO, m.in. (we współpracy z Józefem Baranem) pism „Gospodarz” i „Placówka”. 17 III 1980 zatrzymany z ulotkami wzywającymi do bojkotu wyborów i brutalnie pobity. 1971-1974 pracownik fizyczny w Krakowskim Przedsiębiorstwie Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych; od 1980 pracownik Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Od IX 1980 w „S”; członek NZS.

13 XII 1981 uciekł przez okno z mieszkania przed funkcjonariuszami SB i MO, do V 1982 w ukryciu; kolporter wydawnictw podziemnych; wielokrotnie zatrzymywany.

W 1989 współorganizator, członek Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej. 1992-1996 studia podyplomowe w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. W 1997 delegowany przez Polskie Towarzystwo Ziemiańskie do Komisji Gospodarczej i Prawno-Ustrojowej Rady Wojewódzkiej AWS w Krakowie. 1998-2002 oraz od 2011 radny dzielnicy XVI w Krakowie. Od 2002 członek Stowarzyszenia Maj 77.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

 

Ewa Zając, Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry