Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jarzyński Jerzy

Jerzy Jarzyński, ur. 26 IV 1939 w Sierpcu. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne (1965).

1957-1962 pracownik Spółdzielni Metalowo-Elektrycznej w Elblągu, 1962-1966 Zakładu Hutnictwa Metali Nieżelaznych Zamet w Strzybnicy, 1966-1981 Huty Aluminium Konin, mistrz remontów na Wydz. Mechanicznym.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w HAK, od XI 1980 przewodniczący KZ „S”. W 1980 uczestnik 2 strajków pracowniczych na terenie Huty. Mimo ogłoszenia stanu wojennego podjął decyzję o poświęceniu sztandaru KZ „S” podczas uroczystości zaplanowanej wcześniej na 13 XII 1981.

13-14 XII 1981 uczestnik strajku w HAK, przewodniczący KS; po strajku kilkakrotnie wzywany na przesłuchania, nakłaniany do współpracy z SB, 17 XII 1981, po przedstawieniu pisemnej odmowy współpracy, aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Koninie, 28 XII 1981 wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Koninie skazany (ze Zbigniewem Ładoszem, wiceprzewodniczącym ZR „S”, pracownikiem Huty) na 1,5 roku więzienia i 2 lata utraty praw publicznych za organizację strajku w HAK (rewizja nadzwyczajna do SN oddalona decyzją z 22 II 1982), od 29 XII 1981 osadzony w ZK w Ostrowie Wlkp., od I 1982 we Wronkach, od III 1982 w Sieradzu, IV-VI 1982 w Kaliszu, od VII 1982 we Wrocławiu, po odbyciu 2/3 kary zwolniony wyrokiem Sądu Penitencjarnego we Wrocławiu 21 XII 1982 (podczas jego pobytu w więzieniu rodzina otrzymywała pomoc pieniężną od podziemnych struktur „S” z Huty oraz dary z Kościoła); w 1982 zwolniony z pracy. 1983-1989 własna działalność gospodarcza na terenie Pyzdr i Konina. Zaangażowany w działalność podziemnych struktur; współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościele św. Wojciecha. Za organizację kontrpochodu 1 V 1983 zatrzymany na 48 godz. w AŚ w Koninie, 1983-1986 5-krotne rewizje w domu i miejscu pracy. 1983-1985 udostępniał mieszkanie na punkt przerzutowy prasy podziemnej. 1985-1986 członek Komisji Koordynacyjnej Regionu Konin (we współpracy m.in. z Wiesławem Olejnikiem, Antonim Tyczką, Pawłem Kotlarskim, Krzysztofem Dobreckim, Wacławem Wolickim, Krzysztofem Buszką). Uczestnik akcji umieszczenia brzozowego krzyża w miejscu usuwanych przez SB krzyży upamiętniających zamordowanego przez Rosjan w 1864 ks. Maksymiliana Tarejwę.

W 1989 przywrócony do pracy w HAK, specjalista technolog w Dziale Głównego Mechanika. 1990-2002 radny z list: MKO „S”, Samorządowej Ziemi Konińskiej, RS AWS, 1990-1994 przewodniczący Rady Miasta, 1994-1998 przewodniczący Klubu Radnych Prawicy, 1998-2002 przewodniczący Klubu Radnych AWS. Od 1999 na emeryturze.

Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (2001).

 

Marta Szczesiak-Ślusarek

Opcje strony

do góry