Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jarząbek Henryk

Henryk Jarząbek, ur. 10 I 1946 w Opolu Lubelskim (na Opolszczyźnie). Absolwent Politechniki Szczecińskiej, kierunek ekonomika transportu (1970), 1966-1970 stypendysta PKP.

1971-1981 referendarz, następnie zawiadowca Odcinka Robót Zmechanizowanych Dyrekcji Rejonowej Kolei Państwowych.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w Dyrekcji Rejonowej Kolei Państwowych, 23-27 X 1980 uczestnik głodówki kolejarzy we Wrocławiu, sygnatariusz porozumienia z ministrem komunikacji; od X 1980 przewodniczący Komisji Rewizyjnej MKZ Szczecin, członek Prezydium Krajowej Sekcji Kolejarzy; wiosną 1981 przewodniczący I KZD „S” Kolejarzy we Wrocławiu; w VI/VII delegat na I WZD Regionu Pomorze Pomorze „Pomorze”, podtytuł: „Pismo niezależne”, sygnowane przez Tymczasowy Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”. Zachodnie, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, delegat na I KZD; od X 1981 delegat do Międzyokręgowej Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy „S”; współzałożyciel Biuletynu Informacyjnego Kolejarzy Pomorskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych „Właściwy Tor”.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Goleniowie i Wierzchowie, zwolniony 10 III 1982; do 1989 współorganizator podziemnej edycji pisma „Właściwy Tor”, autor, organizator kolportażu. 1982-1983 przeniesiony na niższe stanowisko pracy (referendarz), 1983-1990 kierownik referatu zaopatrzenia w Oddziale Budynków PKP.

III-VI 1989 przewodniczący Komitetu Organizacyjnego „S” Kolejarzy przy Pomorskiej DOKP, następnie do 2000 przewodniczący Okręgowej Sekcji Kolejarzy Pomorskiej DOKP; 1989-1990 delegat na WZD Regionu Pomorze Zachodnie. 1990-1997 z-ca dyr. Okręgu w Pomorskiej DOKP, 1998-2002 dyr. Gospodarki Mieszkaniowej PKP w Szczecinie, 2003-2006 naczelnik Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami PKP w Szczecinie, od 2006 na emeryturze.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2000).

Do 1986 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Szczecinie w ramach KE krypt. Jastrząb.

 

Sylwia Wójcikowa

Region Pomorze Zachodnie, Szczecin

Opcje strony

do góry