Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jaruzelski Wojciech

Wojciech Jaruzelski, ur. 6 XII 1929 w Warszawie, zm. 20 VIII 2012. Absolwent Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (1960).

1939-1945 członek Szarych Szeregów. W XI 1944 aresztowany przez gestapo w Krakowie, 2 XII 1944 zwolniony. 1945-1948 i 1956-1960 członek ZHP; w VII 1945 współorganizator 6. Drużyny Dolnośląskiej ZHP im. R. Traugutta w Dzierżoniowie. w 1946 członek OM TUR. 17 I 1948 aresztowany za działalność w ZHP, 10 III 1948 oskarżony w procesie pokazowym w Wojskowym Sądzie Rejonowym we Wrocławiu, 21 V 1948 zwolniony. 1956-1980 członek ZNP. Nauczyciel Nauczyciel „Nauczyciel”, pismo oświaty niezależnej, wydawane przez Poznańską Niezależną Grupę Nauczycieli, IX 1988 – III 1989. w Dzierżoniowie: 1949-1950 w SP nr 3 i SP nr 4, 1957-1960 w SP nr 4, SP nr 6 i SP Sportowej nr 2, 1958-1985 w II LO, 1975-1982 w Liceum Medycznym; 1949-1951, 1953-1957, 1963-1973 instruktor i trener sekcji pływackiej oraz siatkówki dziewcząt w Dzierżoniowie; 1960-1971 metodyk wychowania fizycznego w Wydz. Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Dzierżoniowie, 1963-1969 kierownik Powiatowego Ośrodka Metodycznego tamże, 1972-1975 wizytator i metodyk przysposobienia obronnego w Wydz. Oświaty, Wychowania, Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Powiatowego tamże.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator, następnie z-ca przewodniczącego Szkolnego Koła „S” w II LO; inicjator zakładania Szkolnych Kół „S” w szkołach woj. wałbrzyskiego; od X 1980 z-ca przewodniczącego Komitetu Założycielskiego Międzyszkolnej Komisji „S” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej, od I 1981 członek Komisji Okręgowej „S” Ziemi Dzierżoniowskiej; w XII 1981 współzałożyciel Tymczasowej Okręgowej Komisji Oświaty (Tymczasowej Okręgowej Rady Oświaty) w Dzierżoniowie; współorganizator imprez kulturalnych, odczytów historycznych i koncertów. W 1982 współorganizator biblioteki wydawnictw podziemnych, od 1984 jej bibliotekarz. 1982-1989 uczestnik akcji zbierania składek związkowych i na pomoc represjonowanym; kolporter książek i pism podziemnych, m.in.: „Solidarności Nauczycielskiej”, „Solidarności Walczącej”, „Z Dnia na Dzień”, „Z Rąk do Rąk”, „Portowca”, „Echa Terenu”, „Tygodnika Mazowsze”, „Komunikatu NZS UWr”, „KOSa”, „Krecika”, ulotek, także paryskiej „Kultury”. Od 1983 członek KIK, od 1984 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Od 1985 na emeryturze.

Od IV 1989 członek KO Ziemi Dzierżoniowskiej. 1989-1998 z-ca przewodniczącego, od 1998 skarbnik „S” POiW Ziemi Dzierżoniowskiej. 1990-1991 nauczyciel w SP nr 3.

Do 20 IX 1989 rozpracowywany przez Ref. III RUSW w Dzierżoniowie w ramach SOS/SOR.

Ewa Chabros

Dzierżoniów, Region Dolny Śląsk

Opcje strony

do góry