Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jasina Dorota Danuta

Dorota Danuta Jasina, ur. 5 X 1955 w Stargardzie Szczecińskim. Absolwentka Politechniki Szczecińskiej, Wydz. Elektryczny (1979), Wydz. Ekonomiczny (1981), doktorat z automatyki (1982).

1979-1991 pracownik naukowy PS (Wydz. Elektryczny, Instytut Automatyki Przemysłowej). 1977-1980 (podczas studiów) w PZPR.

18-30 VIII 1980 uczestniczka strajku na PS, od IX 1980 w „S”.

14-15 XII 1981 uczestniczka strajku na PS. Od 1982 organizatorka pomocy dla represjonowanych i ich rodzin, współpracowniczka Sekcji Charytatywnej przy parafii św. Andrzeja Boboli w Szczecinie (o.o. jezuici), od 15 IX 1983 – Biskupiego Komitetu Charytatywno-Społecznego (m.in. z Marią Glińską). 1982-1989 autorka i redaktorka odezw i ulotek, od 1986 redaktorka, kolporterka podziemnych wydawnictw w Szczecinie (m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Obraz”, „Grot”, książki NOWej, Kręgu, Pulsu). 1986-1989 organizatorka spotkań przedstawicieli zagranicznych związków zawodowych i dziennikarzy z kierownictwem podziemnej „S” Regionu Pomorze Zachodnie oraz wysłanniczka „S” do związków zawodowych w Wlk. Brytanii i Danii. Wielokrotnie przesłuchiwana i poddawana rewizjom. W 1986 współzałożycielka podziemnego wydawnictwa Szczecińska Oficyna Solidarność, współwydawca tomu ''Kłamstwo gołębie'' Joanny Kulmowej (1988) i ''Krzyk'' Jacka Kaczmarskiego (1989). 17 VIII – 3 IX 1988 uczestniczka strajku okupacyjnego w Porcie Szczecińskim.

1989 – VII 1990 członek Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „S” Regionu Pomorze Zachodnie, kierownik biura. 1983-1993 główna księgowa w Geodezyjnej Spółdzielni Zenit w Szczecinie (równolegle z pracą na PS), od 1990 główna księgowa, następnie dyr. Kemipol Sp. z o.o. w Szczecinie. W 1998 członek założyciel Lions Club Szczecin Jantar.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2011).

1983-1984 rozpracowywana przez Wydz. III WUSW w Szczecinie w ramach SOS Klaser.

 

Sylwia Wójcikowa

Region Pomorze Zachodnie, Szczecin

Opcje strony

do góry