Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jasina Zbigniew

Zbigniew Jasina, ur. 12 I 1956 w Polanowie k. Sławna. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Nauk Społecznych, kierunek filozofia (2000), MBA na Uniwersytecie Szczecińskim (2003).

1979-1981 specjalista ds. bhp i główny energetyk w Wojewódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej w Słupsku.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator struktur związkowych, sekretarz KZ w WSM. 1981-1982 spawacz w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego.

13-14/15 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni. Od I 1982 wydawca, autor, redaktor, drukarz i kolporter podziemnego dwutygodnika „Kotwica” (we współpracy z Mariuszem Kierasińskim, Adamem Perkowskim, Dariuszem Bednarzem). 10 VII 1982 aresztowany po zlikwidowaniu drukarni w mieszkaniu przy ul. Ruskiej, przetrzymywany w AŚ w Szczecinie, sądzony z Adamem Perkowskim, Mariuszem Kierasińskim, Jackiem Pawłowskim i Katarzyną Rutecką, 24 I 1983 skazany wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Szczecinie na 1,5 roku więzienia, osadzony w ZK w Potulicach, w VII 1983 zwolniony na mocy amnestii; zwolniony z pracy; 1983-1989 pracownik różnych zakładów, zwalniany często z powodu nacisków SB. Od 1983 kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. NOWej, Kręgu, Pulsu „Tygodnika Mazowsze”, kaset z nagraniami Jacka Kaczmarskiego). 1984-1988 współpracownik Zespołu Doradców MKK (przez kontakt z Władysławem Lisewskim i Andrzejem Milczanowskim), organizator druku i tłumacz w międzyzwiązkowych misjach (np. w spotkaniach z duńskimi związkowcami). 1988-1989 współwydawca (z Dorotą Jasiną, Wiesławem Szajką i Olgierdem Wojciechowiczem) tomu ''Kłamstwo gołębie'' Joanny Kulmowej i poezji Jacka Kaczmarskiego. 17 VIII – 4 IX 1988 uczestnik strajku w Zarządzie Portu Szczecin-Świnoujście odpowiedzialny za obsługę prasową MKS-u, autor komunikatów i odezw, redaktor i wydawca (z W. Szajką i O. Wojciechowiczem) „Kuriera Strajkowego”, następnie „Kuriera Międzystrajkowego” (do pierwszych miesięcy 1989). Wielokrotnie przesłuchiwany, zatrzymywany na 48 godz. przed rocznicami świąt narodowych.

W 1989 współpracownik Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „S” Regionu Pomorze Pomorze „Pomorze”, podtytuł: „Pismo niezależne”, sygnowane przez Tymczasowy Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”. Zachodnie, organizator i szef Biura Prasowego, rzecznik prasowy ZR, współredaktor pisma „Korespondent”. 1990-1991 dziennikarz „Kuriera Szczecińskiego”, 1991-1993 „Głosu Szczecińskiego” (w 1993 redaktor naczelny), w 1993 współorganizator związanego z „S” Radia ABC, dziennikarz katolickiego Radia AS, od 1994 ponownie dziennikarz „Kuriera Szczecińskiego”, od 1998 kierownik Działu Ekonomiczno-Morskiego, od 2008 z-ca redaktora naczelnego. Od 1990 w SDP, 1997-2003 prezes szczecińskiego Oddziału SDP.

Autor tomu wierszy ''Nie unikniesz podróży'' (wyd. Edda, 2004).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

1982-1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Szczecinie w ramach SOR krypt. Sito; 1983-1984 przez Wydz. III WUSW w Szczecinie w ramach SOS krypt. Klaser.

 

Sylwia Wójcikowa

Opcje strony

do góry