Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jasiński Grzegorz Marian

Grzegorz Marian Jasiński, ur. 1 V 1957 w Lublinie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Historii (1983).

Od 1976 współzałożyciel kilku pism niezależnych, m.in. w 1977 „Głosu”.

Od X 1980 członek redakcji niezależnego Wydawnictwa Krąg.

3 V 1982 zatrzymany podczas manifestacji, skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na 3 mies. aresztu; od 1985 autor i współredaktor „Rezonansu” (wraz z m.in.: Wojciechem Falkowskim, Andrzejem Rosnerem, Andrzejem Chojnowskim, Zdzisławem Płotkiem), kolporter, drukarz wydawnictw podziemnych, odpowiedzialny za kontakty z hurtowym punktem kolportażowym.

Od 1989 pracownik Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, członek Zarządu Towarzystwa im. W. Kętrzyńskiego; w 1995 doktorat na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, następnie wykładowca w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego; w 2004 habilitacja.

Badacz historii Polski i Niemiec XIX i XX wieku, dziejów mniejszości narodowych i etnicznych oraz Pomorza Wschodniego, autor monografii: ''Mazurzy w XIX wieku. Kształtowanie się świadomości narodowej'' (Olsztyn 1994), ''Kościół ewangelicki na Mazurach w XIX wieku (1817-1914)'' (Olsztyn 2003), edytor źródeł XIX- i XX-wiecznych.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999).

Paweł Warot

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry