Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jaskulski Tadeusz Stanisław

Tadeusz Stanisław Jaskulski, ur. 29 IV 1947 w Gnieźnie. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1975).

W 1966 przesłuchiwany w Bydgoszczy z powodu publicznego wystąpienia w obronie biskupów polskich za ich list do biskupów niemieckich. 1967-1968 nauczyciel w SP w Retkowie, 1968-1970 pracownik Pomorskich Zakładów Budowy Maszyn Makrum w Bydgoszczy, 1975-1985 Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Bydgoszczy.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący KZ w IKN. W 1981 pracownik Ośrodka Badań Społecznych przy MKZ, następnie ZR w Bydgoszczy.

13 XII 1981 uczestnik rozproszonej przez ZOMO manifestacji pod siedzibą ZR w Bydgoszczy. Po 13 XII 1981 organizator akcji pomocowej dla kolegów zwolnionych z pracy, do 1988 współorganizator pomocy żywnościowej dla represjonowanych. II 1982 – V 1988 przewodniczący Grupy Komisji Zakładowych (we współpracy z m.in. Piotrem Badowskim, Ryszardem Rywoltem, Danutą Iglewską, Henrykiem Iglewskim, Romanem Madeją, Kazimierzem Kozaneckim), w kontakcie z Biurem „S” w Berlinie Zachodnim. Do 1988 uczestnik ponadregionalnych zgromadzeń działaczy „S”, kolporter wydawnictw podziemnych. 1983-1985 współzałożyciel, autor tekstów, redaktor i drukarz podziemnego czasopisma „Żywią i Bronią” (we współpracy z Bronisławem Gilem i P. Badowskim). 1983-1988 współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej; działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy i Archikonfraterni Literackiej. W 1983 przesłuchiwany przez SB w związku z akcją ulotkową na terenie zakładu pracy, 20 IX 1985 aresztowany podczas rozklejania ulotek i ciężko pobity przez MO (wskutek tego inwalida). 31 XII 1985 zwolniony z pracy. 1986-1988 prowadził niezależne wykłady dla rolników w ramach Uniwersytetu Ludowego. 20 V 1987 aresztowany przez SB, podjął głodówkę, 13 VI 1987 zwolniony.

Od V 1988 na emigracji w Australii. Od 1989 członek Biura „S” w Sydney, Polandfoundation oraz Naszej Polski tamże.

Laureat Nagrody Ministra Edukacji Narodowej (1980).

Do 25 IV 1985 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Bydgoszczy w ramach SOS [krypt. Mińsk?]; 25 IV 1985 – 9 XII 1988 przez Wydz. VI WUSW w Bydgoszczy w ramach SOR krypt. Zeus.

 

Tomasz Rabant

Bydgoszcz, Region Bydgoski

Opcje strony

do góry