Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jastak Hilary

Hilary Jastak, ks., ur. 3 IV 1914 w Kościerzynie, zm. 17 I 2000 w Gdyni. 1934-1939 kleryk w Seminarium Duchownym w Pelplinie (studia przerwane po wkroczeniu Niemców na Pomorze), absolwent Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie (1941).

W 1939 wysiedlony z rodziną przez Niemców, z Kaszub do Generalnej Guberni. 1941-1945 po uzyskaniu święceń kapłańskich wikariusz parafii w Lubaniu n. Pilicą, Józefowie k. Otwocka, Kamieńczyku n. Bugiem, Goszczynie k. Grójca, Sulejówku i Strachówce k. Tłuszcza. Członek organizacji konspiracyjnej Krzyż i Miecz, kapelan AK i nauczyciel na tzw. tajnych kompletach dla młodzieży. W 1945 po powrocie na Kaszuby administrator parafii w Pogódkach, następnie wikariusz parafii NMP w Toruniu, 1946-1950 dyr. okręgu Caritas w Gdyni; opiekun Duszpasterstwa Akademickiego przy Wyższej Szkole Handlu Morskiego, 15 II 1950 w czasie likwidacji Caritasu przez władze aresztowany za „rozpowszechnianie fałszywych informacji”, zwolniony 19 IV 1950 po podpisaniu porozumienia państwo-Kościół. 1949-1984 proboszcz parafii NSPJ w Gdyni (1956-1966 budowniczy nowego kościoła). 19 XII 1970, w następne kolejne rocznice Grudnia ’70 odprawiał msze św. w intencji zabitych na ulicach Gdyni, opiekował się rodzinami ofiar i gromadził informacje nt. Grudnia ’70, w liście do Prymasa relacjonował wydarzenia i nastroje wśród robotników. Od końca l. 70. wspierał działaczy opozycyjnych, m.in. w 1978 zatrudnił w parafii pozostającego bez pracy Arkadiusza Rybickiego.

17 VIII 1980, nie czekając na zgodę władz, odprawił mszę polową podczas strajku w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni i w Porcie Gdyńskim.

Po 13 XII 1981 udzielał pomocy represjonowanym i ukrywającym się działaczom podziemia; pomimo wielokrotnych starań nie uzyskał prawa wstępu na teren Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku. Od 1984 na emeryturze.

W 1991 założyciel Fundacji Pomocy Stypendialnej dla młodzieży z Pomorza. Honorowy Obywatel Gdyni (1991) i Kościerzyny (1999), honorowy członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego; awansowany do st. komandora podporucznika Marynarki Wojennej, kapelan Światowego Związku Żołnierzy AK, honorowy członek Społecznego Komitetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia ’70 i Kapelan Honorowy „S” Stoczni Gdynia SA.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (1995).

10 IV 1981 – 7 VI 1985 rozpracowywany przez SB Wydz. IV w Gdyni w ramach SOR krypt. Kaszub.

Arkadiusz Kazański

Gdynia, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry