Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jastrun Tomasz

Tomasz Jastrun, ur. 15 IX 1950 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Filologii Polskiej (1974).

1974-1978 zatrudniony w redakcji „Tygodnika Kulturalnego”. 1973-1981 członek ZLP. 1977-1981 kolporter wydawnictwa NOWa (pomagał w transporcie książek i prowadził magazyn).

W VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina (opis w reportażu ''Las Birnam ruszył''); w 1981 redaktor „Informatora Kulturalnego Solidarności” (IKS) przy Regionie Mazowsze, współredaktor biuletynu zjazdowego na I KZD.

13 XII 1981 – 8 XI 1982 w ukryciu; 9 XI - 23 XII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce. 1982-1989 uczestnik Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Duszpasterstwa Środowisk Twórczych, powstały w wyniku (zapoczątkowanej przy organizowaniu Tygodni Kultury Chrześcijańskiej) współpracy środowisk artystycznych z Kościołem. Od IX 1978 ks. Wiesław Niewęgłowski prowadził w parafii św. Anny w Warszawie (kościół akademicki) cykliczne spotkania z twórcami (zwykle w 2. czwartek miesiąca); rozpoczynały się mszą św., nast. podejmowano tematy, które sugerowali uczestnicy. W spotkaniach brało udział zwykle kilkadziesiąt osób: aktorów, dziennikarzy, pisarzy. W III 1980 prymas Stefan Wyszyński oficjalnie ustanowił ks. W. Niewęgłowskiego Duszpasterzem Środowisk Twórczych w Warszawie. 16 IX 1980 powstał Komitet Porozumiewawczy Środowisk Twórczych i Naukowych. 27-29 III 1981 odbyły się pierwsze rekolekcje dla środowisk twórczych, 11 X prymas Józef Glemp wyraził zgodę na stałą, coniedzielną mszę św. dla środowisk twórczych w parafii św. Anny. Do XI 1981 DŚT objęło swoją posługą ok. 800 twórców. Duszpasterstwa zorganizowano także poza Warszawą, m.in. w Lublinie i Łodzi. w Warszawie i Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, organizator wieczorów artystycznych we własnym mieszkaniu. 1982-1988 współzałożyciel i redaktor naczelny podziemnego pisma literackiego „Wezwanie”, 1986-1990 autor w paryskiej „Kulturze” (ps. Smecz).

W 1989 organizator spotkań przedwyborczych. 1989-1990 redaktor „Res Publiki” i „Res Publiki Nowej”, 1990-1994 dyr. Instytutu Polskiego i attaché kulturalny ambasady Polski w Szwecji, w 1994 członek redakcji „Życia Warszawy”, 1994-1995 prezenter programu „Pegaz” w TVP, 1997-2003 dziennikarz „Twojego Stylu”, od 2003 „Zwierciadła”.

Poeta, prozaik, scenarzysta, autor tomików wierszy, m.in. ''Bez usprawiedliwienia'' (1973) ''Na skrzyżowaniu Azji i Europy'' (Przedświt, 1983), "Powitania i pożegnania", ''Tylko czułość idzie do nieba'', ''Miłość - niemiłość'', opowiadań ,,Gorący Lód''(2002), powieści ,,Rzeka Podziemna'' (2005).

Laureat nagrody Fundacji Roberta Gravesa, Fundacji im. Kościelskich; Nagrody Kulturalnej „S” za twórczość z okresu stanu wojennego, Dziennikarzy Niezależnych im. A. Słonimskiego i paryskiej „Kultury”. Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

Od 23 IV 1969 rozpracowywany przez Wydz. III KS MO w ramach SOR krypt. Akacja; 26 V 1980 – 30 X 1989 przez Wydz. IV Dep. III MSW w ramach M+01/M+03/KE krypt. Junior.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry