Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jastrun Tomasz

Tomasz Jastrun, ur. 15 IX 1950 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Filologii Polskiej (1974).

Poeta, prozaik, scenarzysta, autor licznych tomików wierszy.

1973–1981 członek ZLP.

1974–1978 zatrudniony w redakcji „Tygodnika Kulturalnego”. 1977–1981 kolporter niezależnego wydawnictwa NOWa, prowadził magazyn.

W VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej; 1981 redaktor „IKS. Informatora Kulturalnego Solidarności”, współredaktor „Biuletynu Zjazdowego” na I KZD.

Od 13 XII 1981 w ukryciu; 9 XI 1982 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, 23 XII zwolniony. 1982–1989 uczestnik Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Duszpasterstwa Środowisk Twórczych, powstały w wyniku (zapoczątkowanej przy organizowaniu Tygodni Kultury Chrześcijańskiej) współpracy środowisk artystycznych z Kościołem. Od IX 1978 ks. Wiesław Niewęgłowski prowadził w parafii św. Anny w Warszawie (kościół akademicki) cykliczne spotkania z twórcami (zwykle w 2. czwartek miesiąca); rozpoczynały się mszą św., nast. podejmowano tematy, które sugerowali uczestnicy. W spotkaniach brało udział zwykle kilkadziesiąt osób: aktorów, dziennikarzy, pisarzy. W III 1980 prymas Stefan Wyszyński oficjalnie ustanowił ks. W. Niewęgłowskiego Duszpasterzem Środowisk Twórczych w Warszawie. 16 IX 1980 powstał Komitet Porozumiewawczy Środowisk Twórczych i Naukowych. 27-29 III 1981 odbyły się pierwsze rekolekcje dla środowisk twórczych, 11 X prymas Józef Glemp wyraził zgodę na stałą, coniedzielną mszę św. dla środowisk twórczych w parafii św. Anny. Do XI 1981 DŚT objęło swoją posługą ok. 800 twórców. Duszpasterstwa zorganizowano także poza Warszawą, m.in. w Lublinie i Łodzi. i Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Warszawie, organizator wieczorów artystycznych we własnym mieszkaniu. 1982–1988 współzałożyciel i redaktor nacz. podziemnego pisma „Wezwanie”; 1982–1989 autor wierszy i artykułów (ps. Te-Jot), m.in. „Kontakt” (Paryż), „KOS”, „Opornik”, „Przegląd Polski” (Nowy Jork), „Tydzień Polski” (Londyn). 1986–1990 autor felietonów w paryskiej „Kulturze” (ps. Witold Charłamp, Smecz); 1987–1990 redaktor w „Res Publica” nast. w zespole.

1990–1994 dyr. Instytutu Polskiego i attaché kulturalny ambasady RP w Szwecji, 1994 członek redakcji „Życia Warszawy”, 1994–1995 prezenter programu telewizyjnego „Pegaz”, 1997–2003 dziennikarz i felietonista „Twojego Stylu”, od 2003 „Zwierciadła”, 2000–2007 w dzienniku „Rzeczpospolita”; 2007– 2013 w „Newsweeku”, 2013 felietonista „Wprost”, od 2013 tygodnika „Przegląd”.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

Od 23 IV 1969 rozpracowywany przez Wydz. III KS MO w ramach SOR krypt. Akacja; 26 V 1980 – 30 X 1989 przez Wydz. IV Dep. III/Dep. OKPP MSW w ramach SOR/KE krypt. Junior.

 

Anna Grażyna Kister

Opcje strony

do góry