Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jauer Janina

Janina Jauer, ur. 7 V 1939 w Tarnowie, zm. 12 IX 1998 w Sopocie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Filozofii (1962), 1962-1963 studentka paryskiej Sorbony (przygotowania do pracy doktorskiej).

1963-1968 asystentka w Katedrze Filozofii Akademii Medycznej w Gdańsku i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie. W III 1968 uczestniczka strajków studenckich; stanęła w obronie studentów i m.in. prof. Ireny Szumilewicz, prześladowanej przez władze partyjne z powodu żydowskiego pochodzenia i w końcu zmuszonej do wyjazdu z Polski. Za to wstawiennictwo wyrzucona z pracy z zakazem pracy z młodzieżą. 1968-1969 pracowniczka Ośrodka Francuskiego Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku (prześladowana za postawę w III 1968 i zmuszona do odejścia z pracy). Od 1970 nie mogła znaleźć zatrudnienia, zajęła się malarstwem, plastyką, była też na utrzymaniu męża.

Od 1983 współpracowała z RKK; kierowała, zorganizowanym przez Jana Krzysztofa Bieleckiego, kilkuosobowym zespołem pań, zwanym też sekcją kontrwywiadu, który prowadził nasłuch i nagrywał rozmowy SB, łamał szyfry, obserwował pracowników SB. Pozwoliło to stworzyć system ABC, system ABC, system w „S” Regionu Małopolska, trójpoziomowy, hierarchiczny system kolportażowo-informacyjny, dający możliwość szybkiego obiegu informacji pomiędzy poszczególnymi ogniwami Związku (od centrali do każdej KZ); opracowany przez zespół pracowników Krakowskiego Biura Projektów Budownictwa Komunalnego pod kierunkiem Bolesława Śliwińskiego. wczesnego ostrzegania, rozpracowywania SB, ujawniania ewentualnych agentów. Ukrywała m.in. Bogdana Borusewicza, Jana Krzysztofa Bieleckiego. Członek Stowarzyszenia Godność.

24 I 1978 – 28 X 1982 rozpracowywana przez Wydział II KW MO w Gdańsku w ramach KE, nr rejestracyjny 24700.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry