Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jawłowska-Konstanciak Aldona Maria

Aldona Maria Jawłowska-Konstanciak (wcześniej: Jawłowska-Curlanis), ur. 8 XII 1934 w Warszawie, zm. 15 V 2010 w Warszawie. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego (1955) i Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Pedagogiczny (1958), doktorat (1965), habilitacja (1982), od 1992 profesor.

1955-1956 nauczyciel LO w Warce, 1958-1959 stypendystka Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, 1960-1961 asystent na Wydziale Pedagogicznym UW, 1961-1965 stypendium doktoranckie, 1965-1973 pracownik naukowy (st. asystent, od 1968 adiunkt) na Wydziale Pedagogicznym UW, 1973-2004 pracownik Instytutu Filologii i Socjologii PAN (Zakładu prognoz Społ., nast. Zakładu Badań nad Stylami Życia, Zakładu Estetyki, Zakładu Socjologii Teoretycznej, 1991-2004 kierownik Zakładu Teorii Kultury).

Członek ZMP, od 1956 ZMS, do 1979 PZPR, członek KIK w Warszawie.

W III 1968 uczestniczka strajku studentów na UW, w składzie zespołu przygotowujących rezolucją popierają studentów na Wydz. Pedagogicznym UW, 1976-1980 współpracowniczka KOR, nast. KSS KOR (uczestniczka procesów w Radomiu, zbierała podpisy na listach protestacyjnych), we IX 1977 sygnatariuszka dokumentu programowego KOR Deklaracja Ruchu Demokratycznego. 1976-1989 uczestniczka niezależnego ruchu wydawniczego. Sygnatariuszka apelu 175 o powołanie komisji poselskiej z 6 I 1977 z żądaniem powołania nadzwyczajnej komisji sejmowej do zbadania nadużyć MO i SB podczas wydarzeń w Ursusie i Radomiu. Od 1977 zaangażowana w działalność Uniwersytetu Latającego, od I 1978 współzałożycielka i członek TKN, od X 1978 członek Rady Programowej, od 1978 redaktor „Zeszytów TKN”. Uczestniczka spotkań w niezależnym salonie kulturalnym Anny i Tadeusza Walendowskich, 23 VIII 1980 w gronie sygnatariuszy, którzy poparli Apel 64 intelektualistów z 20 VIII 1980 popierającego postulaty strajkujących stoczniowców.

Od IX 1980 w „S” IFiS PAN. W 1981 współzałożycielka Informatora Wewnętrznego Nauczycieli Zrzeszonych w „S” Regionu Mazowsze „Rozmowy”. 1980-1981 uczestnik prac Komisji Kultury Niezależnej Regionu Mazowsze. IX-X 1981 ekspert ds. kultury I KZD.

Po 13 XII 1981 w ukryciu (m.in. u Wojtka Eichelbergera). 1982-1990 współzałożycielka i członek redakcji „Karty”, autorka (ps. Olgierd Selim). 9 II 1982 internowana w Ośr. Odosobnienia w Warszawie Grochowie i Gołdapi, 26 VI 1982 zwolniona. Publicystka „Czasu Przyszłego” i „Kultury Niezależnej”, współpracownik wydawnictwa „Krąg”. Od 1987 nauczyciel akademicki UW: od 1989 pracownik Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, od 1990 Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW.

Autorka licznych publikacji, m.in.: Drogi kontrkultury (1975), Za szklaną ścianą. Raport o obozie odosobnienia dla kobiet w Gołdapi (Wyd. Społeczne KOS 1982), Więcej niż teatr (1988).

Wyróżniona odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej (2001), odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

30 XI 1976 – 28 X 1985 rozpracowywana przez Wydz. III/III-2/III-1/III KS MO/SUSW w ramach SOS/SOR krypt. Jawa.

 

Włodzimierz Domagalski|Grzegorz Majchrzak

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry