Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jawor Adam

Adam Jawor, ur. 21 XII 1962 roku w Nowym Sączu. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, kierunek historia (1990), studiów podyplomowych na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (1999).

1979/1980 kolporter pism niezależnych: „Robotnik Wybrzeża”, „Robotnik”, „Opinia”.

Po VIII 1980 współorganizator Komitetów Uczniowskich, m.in. w Zasadniczych Szkołach Górniczych; w 1981 działacz ogólnopolskiej Federacji Młodzieży Szkolnej (członek ZR), delegat na zjazdy w Warszawie i Katowicach) oraz Niezależnego Zrzeszenia Młodzieży Szkół Ponadpodstawowych, kolporter niezależnych pism młodzieżowych, m.in. „Ucznia Polskiego”; jesienią 1981 zatrzymany podczas akcji plakatowej (zarzut prokuratorski – umorzony). 1981-1990 członek KPN.

Po 13 XII 1981 uczestnik strajku w Hucie Baildon, zatrzymany 14 XII 1981, internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzelcach Opolskich (uczestnik głodówki protestacyjnej), następnie w Uhercach (uczestnik buntu), w Załężu k. Rzeszowa (jeden z głównych inspiratorów buntu internowanych), w VI 1982 hospitalizowany, następnie zwolniony ze względu na stan zdrowia (symulacja choroby – wytypowany do tego przez współwięźniów). Po wyjściu nawiązał kontakt z TKZ Huty Baildon. Organizator grupy kolportażowo-ulotkowej złożonej głównie z uczniów Technikum Górniczego w Chorzowie-Klimzowcu. 31 VIII 1983 zatrzymany na 48 godz. podczas składnia kwiatów pod KWK Wujek. Od 1985 student historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; współpracownik Studenckiego Komitetu Oporu. Od 1986 w ścisłym kierownictwie Akcji Bieżącej KPN Obszar V, szef wydz. studenckiego. 1986-1989 przewodniczący Tajnego Zarządu Uczelnianego NZS; członek władz Międzyuczelnianej Rady Porozumiewawczej NZS. Twórca rozległej sieci skrzynek kontaktowych i punktów kolportażu; w ścisłym kontakcie z RKW. Współwydawca „Podziemnego Informatora Katowickiego”. 1987-1988 członek KK NZS.

W V 1989 przewodniczący KS podczas strajku studentów. W I 1990 pomysłodawca oraz uczestnik okupacji gmachu KW PZPR w Katowicach, główny negocjator z przedstawicielami władz. Od 1990 w Partii Wolności. 1990-1998 pracownik ZR Śląsko-Dąbrowskiego „S”, od 1995 rzecznik prasowy ZR. III-XII 1998 pracownik Urzędu Wojewódzkiego (doradca ds. politycznych i bezpieczeństwa wojewody katowickiego Marka Kempskiego), od XII 1998 pracownik służb policyjnych. Dziennikarz „Tygodnika Solidarność”, współredaktor „Tygodnika Śląsko-Dąbrowskiego” (wkładka do „TS”). 1996-2000 współzałożyciel, działacz Ligi Republikańskiej.

1986-1990 rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Dubler.

 

Przemysław Miśkiewicz

Opcje strony

do góry