Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jawor Krzysztof

Krzysztof Jawor, ur. 29 II 1956 w Częstochowie. Ukończył Technikum Włókiennicze tamże (1976).

1976-1978 pracownik Częstochowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Zygmunta Modzelewskiego Ceba, w 1978 Częstochowskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego Stradom, 1979-1988 Przędzalni Czesankowej Wełnopol w Częstochowie.

Od IX 1980 w „S”, współzałożyciel, i członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w Wełnopolu.

XII 1981 – IV 1984 członek podziemnej grupy „S” w Wełnopolu (malowanie haseł na murach, zbieranie składek), kolporter (w zakładzie) pism podziemnych (częstochowski „CDN”, „Tygodnik Mazowsze”, „Wola”, „KOS”, „Nadzieja”). 13 V 1982 współorganizator i uczestnik demonstracji w zakładzie polegającej na noszeniu biało-czerwonych opasek w czasie pracy. 15 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nowym Łupkowie, 13 VII 1982 zwolniony. 26 VIII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, 4 XII 1982 zwolniony. 1983-1984 współwydawca, redaktor, drukarz i kolporter ulotek oraz podziemnego pisma „NSZZ Solidarność Żyje”. W IV 1984 aresztowany, przetrzymywany w AŚ WUSW w Częstochowie, następnie w AŚ tamże, zwolniony 27 VII 1984 na mocy amnestii. V 1985 – I 1986 członek jawnego Komitetu Obrony Interesów Społeczeństwa Regionu Częstochowskiego. 30 IX 1985 zatrzymany na 48 godz., orzeczeniem kolegium ds. wykroczeń ukarany grzywną. W 1988 pracownik Huty im. Bolesława Bieruta w Częstochowie, 1988-1990 robotnik budowlany w Górniczym Klubie Sportowym Budex przy Zakładzie Usług w Częstochowie.

W 1989 członek Regionalnego KO „S” w Częstochowie, pracownik Biura Wyborczego RKO „S”; X 1989 – 1990 członek prezydium Częstochowskiego KO, kierownik Biura Wyborczego CzKO; członek redakcji „Wiadomości Częstochowskich” (w 1990 biuletyn CzKO), obserwator z ramienia CzKO w WRN. 1990-1993 pracownik Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie w Biurze Pełnomocnika ds. Reformy Administracji Publicznej. Od 1990 członek Fundacji Samorządna Częstochowa i jej zarządu oraz częstochowskiego oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Od 1993 inspektor w Urzędzie Miasta Częstochowy, następnie kierownik referatu.

1982-1984 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Częstochowie w ramach SOR krypt. Demagog; 1984-1987 przez Wydz. V WUSW w Częstochowie w ramach KE krypt. Nastawiacz.

Wojciech Rotarski

Region Częstochowa, Częstochowa

Opcje strony

do góry