Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jaworski Adam

Adam Jaworski, ur. 2 I 1950 w Rzeszowie, zm. 5 IV 1995 w Stalowej Woli. Ukończył ZSZ w Stalowej Woli (1968).

1964–1969 ślusarz w Hucie Stalowa Wola, 1969–1971 pracownik Energomontażu Północ i Transbudu, 1971–1987 ciągacz, nast. ślusarz w HSW.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, nast. KZ „S” Zakładu Hutniczego HSW.

Po 13 XII 1981 zaangażowany (z Andrzejem Habudą) w zbieranie składek na pomoc dla rodzin aresztowanych i internowanych w Regionie Ziemia Sandomierska, współpracownik Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom w Warszawie, Arcybiskupiego Komitetu Pomocy Więźniom i Internowanym w Krakowie i Komitetu Pomocy Internowanym, Aresztowanym, Pozbawionym Pracy i Ich Rodzinom w Rzeszowie, 1983–1987 kolporter „Biuletynu Informacyjnego Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ »Solidarność« Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola”, 1983–1987 współpracownik Duszpasterskiego Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej i działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli, współorganizator niezależnych obozów wakacyjnych dla młodzieży. VIII 1983 aresztowany po rewizji w mieszkaniu i miejscu pracy (w zw. z wpadką ogniwa kolportażu), XII 1983 sprawę umorzono. 1985–1986 członek Tymczasowej KZ „S” w HSW. IV 1985 przesłuchiwany, 20 V 1986 zatrzymany.

Od 1987 na emigracji w USA, pracownik fizyczny, organizator zbiórki pieniędzy na tablicę ku czci żołnierzy AK, odsłoniętą na ścianie frontowej kościoła Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli (1987).

Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Wolności i Solidarności (2019).

VI 1982–II 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KM MO w Stalowej Woli w ramach SOS krypt. Tępy, III 1984–V 1989 przez Wydz. V RUSW tamże w ramach SOR krypt. Grupa/Sieć/Metalowcy.

 

 

Ewa Kuberna

Region Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola, Huta Stalowa Wola

Opcje strony

do góry