Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jaworski Dariusz

Dariusz Jaworski, ur. 8 III 1963 we Włocławku, zm. 17 III 2020 tamże. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydz. Nauk Historycznych (2002).

W I 1982 założyciel (z Krzysztofem Jaworskim, Mariuszem Klimaszewskim, Mariuszem Leśnickim, Zygmuntem Raszką i Grzegorzem Wasilewiczem) młodzieżowej organizacji konspiracyjnej Niepodległość we Włocławku, drukarz i kolporter ulotek. 31 I 1982 zatrzymany, 1 II 1982 aresztowany, osadzony w areszcie KW MO we Włocławku, od 6 I 1982 w ZK Mielęcinie k. Włocławka, 21 III 1982 skazany przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na 1 rok pozbawienia wolności, od 25 V 1982 osadzony w ZK w Potulicach, 2 VIII 1982 zwolniony na mocy amnestii. 1983–1988 związany z TKZ w Kujawskiej Fabryce Manometrów, kurier i kolporter podziemnych pism m.in. „Toruński Informator «Solidarności»”, „Tygodnik Mazowsze”, „«Solidarność»” pisma Regionu Gdańskiego, kaset magnetofonowych i książek m.in. NOW-ej, Oficyny Fonograficznej CDN, Myśli, Pomostu, Słowa. 1984–1987 referent w Biurze Projektów i Realizacji Inwestycji Chemicznych Prosynchem we Włocławku, 1987–1991 elektronik w Kombinacie Budowlanym tamże.

1989 przew. Komitetu Założycielskiego „S”, II 1989 – 1991 KZ, III – XI 1989 sekretarz Tymczasowego Prezydium ZR Kujawy i Ziemia Dobrzyńska. IV – VI 1989 przedstawiciel ZR w KO, XI 1989 delegat na IV WZD Regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej; XI 1989 – II 1991 wiceprzew. prezydium ZR. W 1990 delegat na II KZD, VII/VIII 1990 członek Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej ds. weryfikacji b. funkcjonariuszy SB we Włocławku. 1992–2012 inspektor w Urzędzie Miasta Włocławek, od 1998 współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział Wojewódzki we Włocławku, od 2004 w PiS, od 2011 radny Rady Miasta Włocławka z listy PiS, 2012–2017 specjalista w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, od 2017 specjalista w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku.

Organizator wystaw: „Wydawnictwa podziemne <Solidarności>” (Biblioteka Miejska we Włocławku, 1991), „20 rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki” (Urząd Miejski we Włocławku, 2004), ”25 lat <Solidarności>>”, „Twarze włocławskiej bezpieki”, (Muzeum Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, 2005, 2008), autor tekstów poświęconych historii najnowszej, także w „Encyklopedii Solidarności”.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015), Medalem Pro Memoria (2009), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), Złotą Odznaką XXV-lecia Solidarności Regionu KiZD (2005).

19 I – 16 VIII 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO we Włocławku w ramach SOR krypt. Apel; 21 V 1984 – 13 IX 1985 w ramach SOS krypt. Piłkarz.

Krzysztof Biernacki|Katarzyna Maniewska

Region Kujawy i Ziemia Dobrzyńska, Włocławek

Opcje strony

do góry