Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jaworski Marian Włodzimierz

Marian Włodzimierz Jaworski, ur. 4 IX 1946 w Suliszowie k. Chmielnika. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Elektryczny (1970).

W III i IV 1968 współorganizator protestów studenckich na PWr, następnie. 1 V 1968 uczestnik niezależnej manifestacji, która dotarła pod główną trybunę oficjalnego pochodu. 1970-1975 stażysta, następnie inspektor nadzoru, kierownik techniczny w Zakładzie Energetycznym w Kielcach, 1976-1981 i 1983-1991 pomocnik projektanta, projektant i kierownik zespołu w Biurze Studiów i Projektów Przemysłowych Urządzeń Elektrycznych Elektroprojekt tamże.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Organizacyjnego w Elektroprojekcie, 3 X 1980 współorganizator jednogodzinnego strajku, przewodniczący Komitetu Założycielskiego „S”, następnie. KZ, członek Międzyoddziałowej Komisji Porozumiewawczej „S”; w VI i VII 1981 delegat na I WZD Regionu Świętokrzyskiego, przewodniczący ZR, delegat na I KZD, członek KK.

14 XII 1981 – 21 VII 1982 dzięki pomocy duchownych ukrywał się w klasztorze oo. Pallotynów na Karczówce w Kielcach, gdzie pisał i przepisywał na maszynie do pisania (300-500 egz.) wydawaną raz w miesiącu ulotkę pt. „Odezwa do członków «Solidarności» Regionu Świętokrzyskiego” (ukazało się 7 lub 8 nr.), 22 VII 1982 ujawnił się, przez kilka miesięcy prawie codziennie wzywany na przesłuchania. W 1983 po złożonej przez niego pisemnej interwencji u ministra spraw wewnętrznych Czesława Kiszczaka przywrócony do pracy w Elektroprojekcie na szeregowe stanowisko z najniższą pensją (na stanowisku kierowniczym ponownie od 1989). W 1986 współzałożyciel, członek Tymczasowej Rady „S” Regionu Świętokrzyskiego, w IV 1987 Grupy Roboczej KK domagającej się zwołania KK w składzie z 1981, w 1988 RKW.

W 1989 członek KO „S” Regionu Świętokrzyskiego (powołanego 7 IV 1989, od 7 IX 1989 Świętokrzyski KO), uczestnik kampanii wyborczej KO „S”; od 1989 delegat na kolejne WZD Regionu Świętokrzyskiego, w 1989 przewodniczący ZR. 1990-1991 dyrektor naczelny Funduszu Gospodarczego Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” Sp. z o.o., od 1992 dyrektor naczelny, prezes Zarządu Fundacji Gospodarczej św. Brata Alberta w Kielcach.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

4 IX – 2 XII 1980 rozpracowywany w ramach SOS krypt. Budowlani, 24 X 1980 – 13 XII 1982 w ramach SO krypt. Arka.

Marzena Grosicka

Region Świętokrzyski, Kielce

Opcje strony

do góry