Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jelinek Zbigniew Marian

Zbigniew Marian Jelinek, ur. 19 V 1955 w Zielonej Górze. Ukończył LO nr 1 w Zielonej Górze (1975), w 1977 student Państwowego Zaocznego Studium Oświaty i Kultury Dorosłych Międzywojewódzkiego Ośrodka Dydaktycznego w Poznaniu.

1975-1977 pracownik WSS Społem w Zielonej Górze; 1978 – III 1981 Estrady Lubuskiej. Członek Koła Młodych przy ZLP w Zielonej Górze i Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy. W 1978 podjął nieudaną próbę nawiązania korespondencyjnego kontaktu z działaczami KOR w Warszawie i WZZ w Gdańsku w celu kolportażu niezależnych wydawnictw; 23 I 1979 wezwany do KW MO na rozmowę sondażowo–profilaktyczną, 2 V 1980 ostrzegawczą.

15 IX 1980 współorganizator spotkania w Teatrze Ziemi Lubuskiej, powołującego MKZ „S” Ziemi Lubuskiej, do XI 1980 wiceprzewodniczący MKZ, następnie kierownik sekretariatu. Od V 1981 redaktor pisma „Start” wydawanego przez ZR „S” w Zielonej Górze, autor tekstów krytycznych wobec władz „S”.

Po 13 XII 1981 autor zamieszczonego w oficjalnej prasie tekstu akceptującego stan wojenny.

4 III 1980 – 6 V 1981 rozpracowywany w ramach SOS krypt. Epik.

Przemysław Zwiernik

Region Zielona Góra, Zielona Góra

Opcje strony

do góry