Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jegliński Piotr Antoni

Piotr Antoni Jegliński, ur. 26 X 1951 w Warszawie. Absolwent XIV LO w Warszawie (1970). 1970–1974 studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (kierunek historia, Wydział Nauk Humanistycznych).

1971 przechowywanie archiwum „Ruchu”. Kolportaż wśród kolegów ze studiów wydawnictw emigracyjnych, 1972 (z Bogdanem Borusewiczem) powielił metodą fotograficzną książkę Katyn massacre dans la forêt (1971) Janusza Zawodnego.

1970–1973 członek ZSP. 1973 współorganizator protestu studentów KUL przeciwko powołaniu na katolickim uniwersytecie SZSP. 1974 wyjazd do Paryża na stypendium Instytutu Katolickiego. Od II poł. l. 70. współpraca z Rozgłośnią Polską RWE (1974 wywiezienie z kraju mikrofilmów dot. represji politycznych w PRL, wykorzystanych nast. w audycjach RWE). Współtwórca drugiego obiegu w Polsce, współinicjator stworzenia Nieocenzurowanej Oficyny Wydawniczej (późn. NOW-a): V 1976 organizator przemytu z Londynu do Lublina pierwszego uruchomionego w kraju powielacza. Do 1989 wielokrotnie przesyłał sprzęt drukarski i materiały poligraficzne dla środowisk opozycyjnych w kraju (m.in. dla wydawnictwa „Spotkania” w Lublinie). Wysyłał różnymi drogami książki i czasopisma polskich emigracyjnych oficyn wydawniczych. Organizator i współorganizator pomocy finansowej dla działaczy opozycji i pośrednik w jej przekazywaniu do kraju.

1978 założyciel Editions Spotkania Spotkania "Spotkania", podtytuł „Niezależne pismo młodych katolików”, pismo wydawane w Lublinie, okresowo także w Krakowie i Warszawie, 1977-1988. w Paryżu (publikacja książek, reedycja niezależnego pisma „Spotkania”), 1984–1988 wydawca pisma „Libertas. Kwartalnik społeczno-polityczny” (12 nr.), druk edycji miniaturowych wydań książek i „Spotkań”, przemycanych do kraju; m.in. 15 VIII 1984 z jachtu na terytorialnych wodach Polski wyrzucenie w morze specjalnych pakietów z miniaturowymi wydaniami książek i czasopism.

15 V 1979 w zw. z jego działalnością na rzecz opozycji i zdekonspirowaniem współpracownika wywiadu PRL postanowienie Naczelnej Prokuratury Wojskowej Warszawskiego Okręgu Wojskowego o przedstawieniu mu zarzutu popełnienia przestępstwa (współdziałanie w l. 1974–1978 ze służbami specjalnymi Francji oraz udzielanie tym służbom informacji). W związku z jego pobytem za granicą śledztwo zawieszono, wydano postanowienie o poszukiwaniu go listem gończym (1998 odwołany).

XII 1981 współinicjator powołania Komitetu Koordynacyjnego NSZZ „S” w Paryżu. 1981–1989 dalsza wysyłka sprzętu i materiałów poligraficznych oraz publikacji emigracyjnych do kraju. Organizator i współorganizator manifestacji w Paryżu na rzecz poparcia dla „S”, protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego i represjom politycznym. 1987–1990 dyr. Księgarni Polskiej w Paryżu. 1990 powrót do Polski. Od 1990 własna działalność gospodarcza, m.in. wznowienie Editions Spotkania.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez prezydenta RP na uchodźstwie (1982), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013) wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

1976–1990 rozpracowywany w ramach spraw operacyjnych prowadzonych przez Dep. III MSW oraz Wydz. IV SB KW MO w Lublinie (SOR krypt. Redaktorzy i SOS krypt. Kanał II, a także Dep. I MSW (m.in. rozpracowanie operacyjne krypt. Ombus); w związku ze zorganizowaniem w 1977 kanału kurierskiego przez teren NRD rozpracowywany przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego NRD.

Małgorzata Choma-Jusińska

Paryż, Zagranica

Opcje strony

do góry