Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jegliczka Irena Anna

Irena Anna Jegliczka, ur. 10 VIII 1934 w Suwałkach. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Filozoficzno-Historyczny (1958).

1958-1975 nauczycielka historii w SP nr 59 w Poznaniu, 1975-1989 w II LO im. Heleny Modrzejewskiej tamże. 1958-1980 w ZNP, p.o. przewodnicząca Koła ZNP. 1976-1977 okazjonalnie kolporterka niezależnych wydawnictw, m.in. KOR/KSS KOR („Robotnik”), paryskiej „Kultury”, książek.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący Koła „S”, następnie KZ w II LO; w III 1981 uczestniczka akcji przygotowania do strajku w związku z kryzysem bydgoskim; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Wielkopolska.

Po 13 XII 1981 kolporterka wydawnictw podziemnych, m.in.: książek (Stanisława Barańczaka, Czesława Miłosza, Bohumila Hrabala, Witolda Gombrowicza), pism uczniowskich, m.in. „Echa Dwójki”, także „Obserwatora Wielkopolskiego”, „Tygodnika Mazowsze”, „Veta”, „Głosu SKOS-ów”, ulotek, kaset wideo (m.in. filmy ''Przesłuchanie'', ''Robotnicy ’80''), wydawnictw okolicznościowych; organizatorka pomocy finansowej, prawnej, medycznej dla represjonowanych; w I 1982 wspierała uczniów bojkotujących studniówkę, udzielała poręczeń za aresztowanych i zatrzymanych; od 1982 uczestniczka demonstracji, od 1984 członek tajnej Komisji Oświaty „S” w Poznaniu. Uczestniczka Duszpasterstwa Nauczycieli. 23 VI 1986 zatrzymana na 48 godz., przetrzymywana w AŚ przy ul. Kochanowskiego i Młyńskiej w Poznaniu; postawiono jej zarzut przetrzymywania w domu nielegalnych pism i druków, objęta nadzorem milicyjnym; zapowiedziany na 22 VII 1986 proces nie odbył się w wyniku amnestii. 1 IX 1986 zawieszona w pracy pedagogicznej, w III 1987 przywrócona po odwołaniu do Komisji Dyscyplinarnej przy Ministerstwie Oświaty.

Od 1989 na emeryturze, do 2001 nauczycielka historii w II LO, nast. XXV LO w Poznaniu. Od l. 90. współpracowniczka KIK, Wspólnoty Polskiej Oddział w Poznaniu; autorka prelekcji.

Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1997), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2000), wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

1984-1986 rozpracowywana przez Wydz. III-1 WUSW w Poznaniu w ramach SOS krypt. Epoka.

 

Cyryla Staszewska

Poznań, Region Wielkopolska

Opcje strony

do góry