Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jegliczka Andrzej

Andrzej Jegliczka, ur. 25 VII 1964 w Poznaniu. Ukończył II LO tamże (1983), absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Historycznego (1990).

1982–1983 członek Szkolnych Kół Oporu Społecznego, współorganizator protestów w II LO w Poznaniu, m.in. „cichych przerw”, bojkotów (m.in. studniówki oraz paczek żywnościowych z Bułgarii). 1982–1989 kolporter pism podziemnych, m.in.: „Obserwator Wielkopolski”, „Głos SKOS–ów”, „Podaj Dalej”.

28 IV 1983 zatrzymany, osadzony w AŚ w Poznaniu, 28 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii, sprawa umorzona.

11 V 1988 członek Komitetu Rejestracyjnego NZS UAM. 9–11 IX 1988 delegat na III Zjazd NZS, od 11 IX 1988 członek KKK NZS.

1990–1995 nauczyciel historii w XIII LO w Poznaniu. 1995–2001 zatrudniony w klubie Eskulap. 2001–2004 prezes Fundacji 750-lecia Lokacji Poznania. 2006 koordynator, z ramienia Urzędu Miasta Poznania, 50. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956. Od 2006 prezes Agencji Artystycznej GO AHEAD Sp. z o.o.

2 V–10 XI 1983 rozpracowywany przez Wydz. III Sek. II KW MO w Poznaniu w ramach SOR krypt. Bojkot; 9 XI 1984–1 XII 1989 przez Wydz. III-1 Sek. III-d WUSW tamże w ramach SOR krypt. Skos.

 

Piotr Szwochert

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry