Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jedynak Tadeusz

Tadeusz Jedynak, ur. 16 IV 1949 w Niesadnej k. Garwolina, zm. 31 V 2017 w Sosnowcu. Ukończył Technikum Budowlane w Płocku (1970); absolwent Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu (2010).

1964-1968 pracownik Warszawskiego Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych i Przemysłowych w Płocku, 1968-1972 płockiej Naftobudowy, 1972-1974 Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego w Jastrzębiu-Zdroju, 1974-1981 KWK Manifest Lipcowy tamże.

29 VIII – 3 IX 1980 uczestnik strajku, wiceprzewodniczący MKS przy KWK Manifest Lipcowy, sygnatariusz porozumienia jastrzębskiego. Od IX 1980 w „S” (do 1993); członek i wiceprzewodniczący MKR Jastrzębie. IX 1980 – III 1981 członek komisji mieszanej zajmującej się problemami Śląska i górnictwa; współtwórca, członek zespołu redakcyjnego niezależnego pisma „Nasza Solidarność. Biuletyn Informacyjny Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego «Solidarność» Jastrzębie”. Od 12 II 1981 w Tymczasowym Prezydium KKP, od 22 II 1981 wiceprzewodniczący ZR Śląska i Zagłębia (powstałego z połączenia MKZ Bytom i MKR Jastrzębie), w VII i XII delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, członek ZR, delegat na I KZD, członek KK.

13 XII 1981 zatrzymany na Dworcu Głównym w Katowicach, internowany w Ośr. Odosobnienia w Katowicach; od III 1982 w Zabrzu-Zaborzu, od V 1982 w Nowym Łupkowie: wydawca pisma internowanych „Nasza Krata”, uczestnik głodówek i in. akcji protestacyjnych, od XII w Katowicach, zwolniony 23 XII 1982. Od VI 1983 w ukryciu, przewodniczący RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, członek TKK. 17 VI 1985 aresztowany w Warszawie, 11 IX 1986 zwolniony na mocy amnestii. 1986-1992 pracownik Przedsiębiorstwa Budowlano-Mieszkaniowego Fadom w Żorach. We IX 1986 wszedł w skład jawnej Tymczasowej Rady „S”, 7 X 1986 Tymczasowej Rady „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Wielokrotnie zatrzymywany i skazywany na grzywny przez kolegium ds. wykroczeń. W II 1988 uczestnik Zgromadzenia Działaczy „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy. W VII 1988 wyjechał do Australii; na wieść o wybuchu strajków powrócił do Jastrzębia-Zdroju i przedostał się na teren strajkującej KWK Manifest Lipcowy; od końca VIII 1988 uczestnik strajku. W II 1989 uczestnik II Zgromadzenia Działaczy „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie.

W 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu w podzespole górniczym. Delegat na III i IV WZD, w 1990 delegat na II KZD, członek KK „S”. 1991-1993 poseł RP z listy „S”, 1993-1997 z listy UP. 1998-1999 zatrudniony w Polskim Towarzystwie Reasekuracji, 1999-2000 w Totalizatorze Sportowym, 2001-2002 w PZU Życie, od 2003 pomaga żonie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Od 2001 przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Pełnomocnik organizacji Friends of Poland z siedzibą w Londynie zajmującej się pomocą dla Polaków na Wschodzie.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (Londyn 1988), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

23 IV 1981 – 11 XII 1989 rozpracowywany przez KM MO w Żorach/Wydz. III A, V-2 Inspektorat II KW MO/WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Kierownik.

 

Przemysław Miśkiewicz

Region Śląsko-Dąbrowski, Jastrzębie-Zdrój

Opcje strony

do góry