Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jedwabny Ryszard Antoni

Ryszard Antoni Jedwabny, ur. 13 IV 1936 w Brodnicy. Absolwent Politechniki Szczecińskiej na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Samochodowego w 1961, mgr inż. mechanik.

1960-1961 konstruktor w Sekcji Prób i Badań Szczecińskiej Fabryki Motocykli Junak, 1962-1973 nauczyciel przedmiotów teoretycznych w Technikum Samochodowym w Szczecinie, 1973-1978 kierownik warsztatów i główny specjalista w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w Szczecinie, 1978-1979 kierownik bazy transportu i sprzętu w Przedsiębiorstwie Przemysłu Budownictwa Rolniczego w Szczecinie, 1980-1990 rzecznik patentowy w Ośrodku Informacji Naukowej i Postępu Techniczno-Organizacyjnego przy Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. Trener w sekcji piłki nożnej w MKS „Pogoń”. 1980-1986 w KPN w Policach.

Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 organizator pozyskiwania składek (wraz z Elżbietą Kubisz, Danutą Skibińską, Małgorzatą Trębilską), organizator materiałów do druku (papieru, pasty Komfort, matryc) i drukarz ulotek na drukarce dziecięcej, przepisywacz książki ''Siły zbrojne na Zachodzie. Armia Krajowa. Cz. III'' dla instruktażu i gospodarz we własnym mieszkaniu cotygodniowych spotkań, m.in. z Waldemarem Gałuszką, kurier między Warszawą (parafia ks. Jerzego Popiełuszki) a Szczecinem przywożący wydawnictwa podziemne, m.in. „Tygodnik Mazowsze”, znaczki poczt podziemnych. Do 1988 kolporter na terenie miasta, także wśród stoczniowców. Autor reportaży do prasy podziemnej, m.in. w 1982/1983 z Nowej Huty, z pogrzebu ks. Jerzego Popiełuszki, na temat konfliktu między Andrzejem Milczanowskim i Marianem Jurczykiem, do 1988 autor tekstów do „Obrazu”, „Grota”, „Z Podziemia” (także do prasy podziemnej w Toruniu) sygnujący je kryptonimem „RAL”, „r”, „A.RAL”. Do 1989 aktywny uczestnik duszpasterstwa ludzi pracy prowadzonego przez ks. Andrzeja Steckiewicza i Mszy za Ojczyznę u o.o. chrystusowców, inicjator idei samokształcenia w duszpasterstwie (np. prelekcje o Katyniu) i zawiązywania więzi międzyparafialnych poprzez wymianę pozytywnych doświadczeń. Wokół przygotowań do obchodów rocznicy Grudnia ’70 16 XII 1983 poddany rewizji, przeszukaniu mieszkania, aresztowany, osadzony do 20 XII 1983 w AŚ WUSW, 20 XII 1983 – 4 VI 1984 w AŚ przy ZK w Szczecinie i od 5 VI 1984 w AŚ ZK w Nowogardzie, zwolniony 21 VI 1984 na mocy amnestii, ale z dozorem milicyjnym (śledztwo umorzono 1 VIII 1984). Do 1989 uczestnik demonstracji patriotycznych. W VIII 1988 wspierający logistycznie strajkujących w Porcie Szczecińskim poprzez dostarczanie żywności i papierosów (wraz z Piotrem Baumgartem).

W 1989 członek Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Ziemi Szczecińskiej i mąż zaufania w Okręgowej Komisji Wyborczej. 1990-1994 dyr. Wydz. Komunikacji w Urzędzie Wojewódzkim, w 1995 starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury UW, od 1996 na emeryturze. Członek Ruchu dla Rzeczypospolitej, przewodniczący Oddziału Szczecińskiego i delegat na kongres nadzwyczajny w 1994, od 2001 członek PiS, od grudnia 2009 przewodniczący Zarządu Komitetu PiS Wyżyny-Kapuściska w Bydgoszczy.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry