Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jedwabny Ryszard Antoni

Ryszard Antoni Jedwabny, ur. 13 IV 1936 w Brodnicy. Absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wydz. Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Samochodowego (1961). Członek PZPR, 1964–1977 członek ORMO (ds. kontroli ruchu drogowego).

1960–1961 konstruktor w Sekcji Prób i Badań Szczecińskiej Fabryki Motocykli Junak, 1962–1973 nauczyciel w Technikum Samochodowym w Szczecinie, 1973–1978 kierownik warsztatów i gł. specjalista w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania tamże, 1978–1979 kierownik bazy transportu i sprzętu w Przedsiębiorstwie Przemysłu Budownictwa Rolniczego tamże, 1980–1990 rzecznik patentowy w Ośrodku Informacji Naukowej i Postępu Techniczno--Organizacyjnego przy Urzędzie Wojewódzkim tamże.

Od IX 1980 w „S”. 1980–1986 w KPN w Policach.

Po 13 XII 1981 organizator zbiórek pieniężnych (z Elżbietą Kubisz, Danutą Skibińską, Małgorzatą Trębilską) i materiałów do druku; drukarz ulotek. 1981–1988 kurier i kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. pism „Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik Wojenny”, „BIS”, „Obraz”, „Grot”, „Jedność” oraz znaczków poczt podziemnych. 1982–1988 autor reportaży do podziemnych pism, m.in. „Obraz”, „Grot”, „Z Podziemia” (ps. RAL, r, A.RAL). Do 1989 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele NSPJ w Szczecinie, organizator spotkań samokształceniowych. 16 XII 1983 zatrzymany, osadzony w Izbie Zatrzymań KW MO w Szczecinie, 20 XII 1983 aresztowany, osadzony w AŚ przy ZK w Szczecinie, od 5 VI 1984 w AŚ przy ZK w Nowogardzie, 21 VI 1984 zwolniony na mocy amnestii z dozorem milicyjnym; 1 VIII 1984 śledztwo zostało umorzone. W VIII 1988 dostarczał żywność i papierosy strajkującym w Porcie Szczecińskim.

W 1989 członek Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Regionu Pomorze Pomorze „Pomorze”, podtytuł: „Pismo niezależne”, sygnowane przez Tymczasowy Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”. Zachodnie. 1990–1994 dyr. Wydz. Komunikacji w UW w Szczecinie, w 1995 inspektor wojewódzki w Wydz. Infrastruktury UW tamże. 1991–1994 w RdR (przew. Oddziału Szczecińskiego). 1994–2001 w PPChD. Od 1996 na emeryturze. Od 2001 w PiS (XII 2009–2012 przew. Zarządu Komitetu PiS Wyżyny--Kapuściska w Bydgoszczy, od 2012 członek zarządu).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2019), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

15 XII 1983 – 20 VIII 1984 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Szczecinie w ramach SOS krypt. Punkt.

Sylwia Wójcikowa

Opcje strony

do góry