Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jesionek Krzysztof

Krzysztof Jesionek, ur. 24 X 1959 w Kozienicach. Ukończył II LO w Gdańsku (1978).

1978-1980 uczeń Pomaturalnego Technikum Budownictwa w Gdańsku. 1980-1982 technik geodeta w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno–Kartograficznym w Gdańsku.

Od IX 1980 w „S”.

XII 1981 – IV 1982 współorganizator grupy (m.in. z Mirosławem Kacprzakiem, Krystianem Kaczmarkiem i Bogdanem Płatkiem), która zajmowała się drukiem i kolportażem ulotek i wydawnictw podziemnych nawołujących do oporu wobec wprowadzenia stanu wojennego. 23 IV 1982 zatrzymany, 24 IV 1982 aresztowany i osadzony w AŚ w Gdańsku. 15 III 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku uchylił areszt, 9 VIII 1983 umorzył postępowanie na podstawie ustawy o amnestii z 21 VII 1983. VIII 1983 – 1993 technik geodeta w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Gdańsku.

Od 1993 własna działalność gospodarcza.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

19 IV 1982 – 15 XI 1983 rozpracowywany przez Oddział WSW w Gdańsku w ramach SOW/SOR krypt. Zecer.

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry