Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jesionkiewicz Maria

Maria Jesionkiewicz, ur. 16 IV 1941 w Warszawie. Absolwentka Państwowej Szkoły Technicznej w Warszawie, Wydz. Telewizyjny (1963).

1963–1982 technik, realizator techn. kierownik zmiany Techniki Telewizyjnej w Komitecie ds. Radia i Telewizji w Warszawie.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, od IX 1980 przew. Koła na Wydz. Emisji TV, wiceprzew. KZ.

13 XII 1981 uczestniczka spotkania działaczy „S” PRiTV w kościele św. Michała w Warszawie, nast. w ukryciu, 19 XII 1981 zatrzymana i zwolniona. III 1982 zwolniona z pracy w ramach weryfikacji; 1982–1990 krawcowa w prywatnym zakładzie w Warszawie. 1982–1989 członek i skarbnik TKZ PRiTV; organizatorka pomocy dla rodzin internowanych i więzionych pracowników PRiT; prowadziła punkt kolportażu wydawnictw podziemnych, m.in. „Solidarność Radia i Telewizji”, „Robotnik”, „Tygodnik Mazowsze”; uczestniczka spotkań Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Duszpasterstwa Środowisk Twórczych, powstały w wyniku (zapoczątkowanej przy organizowaniu Tygodni Kultury Chrześcijańskiej) współpracy środowisk artystycznych z Kościołem. Od IX 1978 ks. Wiesław Niewęgłowski prowadził w parafii św. Anny w Warszawie (kościół akademicki) cykliczne spotkania z twórcami (zwykle w 2. czwartek miesiąca); rozpoczynały się mszą św., nast. podejmowano tematy, które sugerowali uczestnicy. W spotkaniach brało udział zwykle kilkadziesiąt osób: aktorów, dziennikarzy, pisarzy. W III 1980 prymas Stefan Wyszyński oficjalnie ustanowił ks. W. Niewęgłowskiego Duszpasterzem Środowisk Twórczych w Warszawie. 16 IX 1980 powstał Komitet Porozumiewawczy Środowisk Twórczych i Naukowych. 27-29 III 1981 odbyły się pierwsze rekolekcje dla środowisk twórczych, 11 X prymas Józef Glemp wyraził zgodę na stałą, coniedzielną mszę św. dla środowisk twórczych w parafii św. Anny. Do XI 1981 DŚT objęło swoją posługą ok. 800 twórców. Duszpasterstwa zorganizowano także poza Warszawą, m.in. w Lublinie i Łodzi. w Warszawie. 1982 współpracowniczka podziemnego Radia „S”, montażystka nagrań do emisji. 1982–1984 współpracowniczka Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom/Prymasowskiego Komitetu Charytatywno-Społecznego w Warszawie. W l. 80. organizatorka projekcji filmów poza cenzurą w swoim domu.

1989 członek KO w Warszawie-Mokotowie i konsultantka Studia Wyborczego „S” w TVP. 1990–2002 kierownik zmiany w Technice Telewizyjnej TVP. 1992–2000 członek KZ. Od 2002 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

I 1981 – XI 1983 rozpracowywana przez Wydz. XIII Dep. II MSW w ramach KE.

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry