Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jeśman Edward Wojciech

 Edward Wojciech Jeśman, ur. 17 X 1956 w Łodzi. Ukończył V LO tamże (1975).

1976–1981 współpracownik KOR i KSS KOR, drukarz i kolporter korowskich wydawnictw niezależnych. VI 1977 sygnatariusz petycji skierowanej do Prokuratury Generalnej PRL (tzw. Listu 99) z żądaniem zwolnienia wszystkich aresztowanych za udział w uroczystościach żałobnych po śmierci Stanisława Pyjasa członków i współpracowników KOR, złożenia wyjaśnień w tej sprawie oraz zaprzestania wszelkich innych represji.

1977–1979 współzałożyciel i jeden z gospodarzy spotkań Niezależnego Klubu Dyskusyjnego w jego mieszkaniu. 1978 dwukrotnie ukarany przez kolegium ds. wykroczeń: grzywną 3500 zł z zamianą na 35 dni aresztu za niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o odzyskaniu utraconego wcześniej dowodu osobistego oraz karą odpracowania pod nadzorem 120 godzin na cele społeczne. 1978 dwukrotnie zatrzymany (pobity na komendzie MO w Białymstoku). W domu zainstalowany podsłuch. V 1978 zatrzymany (z Elżbietą Lewińską) za kolportaż „Robotnika” w Łodzi, ukarany przez kolegium ds. wykroczeń na karę 30 dni aresztu (w czasie odbywania kary aresztu prowadził głodówkę).

VII i VIII 1980 udział w kolportażu „Robotnika” i ulotek w Łodzi. Ze strajkującej Stoczni Gdańskiej przywiózł do Łodzi informacje o strajku oraz niezależne publikacje.

1981 organizator (z Januszem Hetmanem i we współpracy z Komisją Zakładową przy Łódzkich Zakładach Przemysłu Skórzanego Skogar) druku pism „Solidarność z Gdańskiem” i „AS”, publikacji NOW-ej (np. Polskie Państwo Podziemne), opracowania dot. zbrodni w Katyniu. 1981 współzałożyciel (z J. Hetmanem) oficyny wydawniczo-drukarskiej bez nazwy, opatrującej jedynie sygnetem wydawniczym ze znakiem „triquerta”, która wydała książki: Czesław Miłosz, Ziemia Ulro, Andrzej Micewski, Współrządzić czy nie kłamać i Kazimierz Brandys, Nierzeczywistość; nakładem oficyny także regularne przedruki „Biuletynu Informacyjnego Solidarności Regionu Mazowsze”.

13 XII 1981 internowany w Łęczycy i Łowiczu (10 III 1982 jeden z sygnatariuszy pisma czterech „internowanych w więzieniu w Łowiczu członków i współpracowników »Solidarności«” do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, z informacją o zamiarze skorzystania przez nich z ogłoszonej przez władze możliwości emigracji z kraju oraz prośbą do MCK o opiekę i pomoc). 6 IV 1982 w informacji sporządzonej przez KW MO w Łodzi zaliczony do „osób szczególnie uciążliwych, nie rokujących pozytywnej prognozy a wymagających dalszej izolacji” i wymagających „rozważenia możliwości ich przemieszczenia do innych ośr. odosobnienia”, 23 VII 1982 zwolniony.

XI 1982 emigracja do USA, od 1985 prezes i broker zarządzający w Edward Jesman Realty w Los Angeles, 2005–2006 broker/współwłaściciel w First Guardian Mortgage w Santa Monica, 2007–2011 Broker/właściciel w Jesman Financial, Los Angeles.

Od 2015 prezes i dyr. krajowy, współzałożyciel Kongresu Polonii Amerykańskiej Południowej Kalifornii.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

1978–1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Łodzi w ramach SOR krypt. Wydawca.

Henryk Marczak

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry