Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jeziorowski Jerzy

Jerzy Jeziorowski, ur. 30 VII 1950 w Częstochowie. Absolwent Politechniki Częstochowskiej, Wydz. Budowy Maszyn (1976).

1976-1986 pracownik Zakładów Górniczo-Hutniczych Sabinów w Częstochowie (od 1978 Kombinat Budowy Maszyn Częstochowa w Kłobucku Zakład Budowy Maszyn w Częstochowie, od 1985 Zakład Budowy Maszyn Sabinów).

Od X 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w ZBM, współorganizator zebrań wyborczych w zakładach Kombinatu, w 1981 wiceprzewodniczący KZ; członek zakładowego KOWzP; IX-XII 1981 w KPN.

14 XII 1981 uczestnik protestu w ZBM, 17 XII 1981 zatrzymany w KW MO na 56 godz., przesłuchiwany. W I 1982 przeniesiony na niższe stanowisko w pracy. Od VI 1982 kolporter (we współpracy ze Zbigniewem Muchowiczem) na terenie zakładu (następnie całego regionu) podziemnych czasopism, m.in.: „Tygodnika Mazowsze”, „KOS-a”, „CDN”; współorganizator TKZ o krypt. Oddział III; współzałożyciel i członek MKK, od XII 1982 TKR (we współpracy ze Z. Muchowiczem), V-XII 1983 kierujący TKR, do VI 1985 wydawca, autor, redaktor, organizator drukarni, drukarz „CDN”. 1984-1986 na urlopie wychowawczym. 1986-1987 zatrudniony w Spółdzielni Pracy Postęp w Częstochowie, w 1987 Spółdzielni Pracy Algro tamże. III 1986 – V 1989 współzałożyciel, następnie autor, członek zespołu redakcyjnego, wydawca, organizator druku i kolporter podziemnego pisma „Impuls”, wydawca i drukarz pocztówek i kalendarzy sygnowanych przez „Impuls”. 1987-1989 pracownik Przedsiębiorstwa Zagranicznego Anglomet Raterise w Nowym Mieście k. Ciechanowa.

1989-1990 obserwator z ramienia Częstochowskiego KO w Miejskiej Radzie Narodowej w Częstochowie. 1989-1991 współwłaściciel firmy Lantech Sp. z o.o. tamże; 1991-2002 właściciel firmy Signal tamże. 1991-1998 w ROP, współzałożyciel Oddziału ROP w Częstochowie, sekretarz Zarządu Wojewódzkiego. W 1992 współorganizator demonstracji w Częstochowie przeciw odwołaniu rządu Jana Olszewskiego. 2002-2004 bezrobotny, od 2004 właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Kon-Trakt w Częstochowie.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000). Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2014).

Do 18 XI 1986 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Częstochowie w ramach SOR.

 

Wojciech Rotarski

Opcje strony

do góry