Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jezuita Kazimierz

Kazimierz Jezuita, ur. 4 III 1946 w Borowinie k. Puław. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Fizyki (1969).

W 1968 uczestnik strajków i wieców na UW. 1969-1977 doktorant w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku k. Otwocka, w 1977 doktorat z zakresu nauk fizycznych, 1978-2000 pracownik w Zakładzie Fizyki Instytutu Matematyki i Fizyki Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu (od 1996 Politechnika Radomska).

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący Komisji Rewizyjnej przy KZ w WSI, X-XII 1981 wiceprzewodniczący KS tamże.

W 1982 zwolniony z pracy, przeniesiony ze stanowiska adiunkta na stanowisko pracownika inżynieryjno-technicznego z uwagi na ''naganną postawę społeczno-polityczną'' (cytat z decyzji uczelnianej Komisji ds. Przeglądu i Oceny Kadry Nauczycieli Akademickich), po odwołaniu zatrudniony na okres roku na stanowisku technicznym, w 1985 przywrócony na stanowisko adiunkta.

Od IV 1989 przewodniczący KZ „S” przy WSI, członek ZR Ziemia Radomska, w 1990 delegat na II KZD; 1989-1991 przewodniczący Komitetu Inicjatyw Społecznych (w strukturach KO) w Radomiu, 1990-2000 członek Rady Krajowej Sekcji Nauki w „S”. Od 2000 adiunkt na Wydz. Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; od 2005 z-ca przewodniczącego KZ „S” w UKSW.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1999).

Arkadiusz Kutkowski

Region Ziemia Radomska, Radom

Opcje strony

do góry