Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jędrasik Włodzimierz

Włodzimierz Jędrasik, ur. 27 V 1955 w Kępnie. Ukończył Policealne Studium Zawodowe we Wrocławiu (1976), mechanik urządzeń chłodniczych.

1976-1985 maszynista urządzeń chłodniczych w Ostrowskich Zakładach Drobiarskich w Kępnie.

W 1980 współinicjator powołania w OZD w Kępnie Tymczasowego Komitetu Zakładowego „S”, następnie przewodniczący KZ; od 15 V 1981 wiceprzewodniczący Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej w Kępnie; od 28 IV 1981 wiceprzewodniczący RKW przy MKZ Kalisz.

Po 13 XII 1981 brał udział w przeniesieniu dokumentów MKP do ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Mariana Magnuszewskiego i ukryciu powielacza; 16 XII 1981 zwolniony z pracy, 18 XII 1981, po interwencji dyrekcji zakładu, przywrócony; drukarz i kolporter podziemnych wydawnictw. W 1982 nawiązał kontakt z Solidarnością Walczącą we Wrocławiu (przez Stanisława Leszczyńskiego); 1982-1984 jeden z liderów kępińskiej grupy Harpun, związany z SW we Wrocławiu; we współpracy m.in. z: Józefem Handrysikiem, Marią Bykowską, Henrykiem Mullerem, Wiesławem Kołodziejczykiem, Krzysztofem Rudzińskim, Robertem Szkaradzińskim, Krystyną Baberowską, Czesławem Gudrą. Udostępniał piwnicę domu w Kępnie na druk ulotek. 4 III 1984 w wyniku rewizji w mieszkaniu (znaleziono po kilkadziesiąt egz. różnych tytułów prasy podziemnej, m.in. „Biuletynu Informacyjnego”, „Solidarności Walczącej”, „Odrodzenia”, „Repliki”) aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Ostrowie Wlkp., 18 V 1984 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Kępnie na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz karę grzywny, 30 VII 1984 postępowanie umorzono na mocy amnestii. 1985-1990 prowadził gospodarstwo rolne (z bratem) w Czarnym Lesie.

Od 1990 prowadzi gospodarstwo sadownicze w Konstantynowie Łódzkim. Od 2006 radny Miasta i Gminy Konstantynów Łódzki z listy Komitetu Nasz Samorząd (z ramienia PSL), przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.

Do 12 V 1984 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO w Kaliszu/p. IV RUSW w Kępnie w ramach KE krypt. Klon; do 14 IV 1986 w ramach SOR krypt. Metro.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Ostrów Wielkopolski

Opcje strony

do góry