Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jęczmyk Lech

Lech Jęczmyk, ur. 10 I 1936 w Bydgoszczy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Rusycystyki (1959).

1959-1963 pracownik biblioteki Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, 1963-1978 kierownik redakcji w Państwowym Wydawnictwie „Iskry”, 1978-1984 kierownik działu literatury anglojęzycznej w Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”. 1950-1955 przewodniczący szkolnego koła ZMP. Do 1969 członek reprezentacji Polski w judo. Tłumacz literatury anglojęzycznej i rosyjskiej. Do 1983 członek ZLP. 1984-1992 kierownik działu zagranicznego, następnie redaktor naczelny „Fantastyki” i „Nowej Fantastyki”.

1981-1984 działacz „S” Międzywydawniczej.

1982-1984 autor (pod ps. AZ, Antoni Zajonc), redaktor, kolporter podziemnych czasopism „BMW”, „Wyzwolenie”, „Vacat”; „Sprawa”; autor opracowania zbioru listów po śmierci ks. Jerzego Popiełuszki ''Drogi księże Jurku'' (1984); tłumacz podziemnego wydania powieści ''Matka noc'' Kurta Vonneguta jr. (NOWa 1984). 1981-1989 działacz w Duszpasterstwie Środowisk Twórczych (współorganizator straży w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie). 1982-1984 działacz w Ruchu Politycznym Wyzwolenie. 1985-1992 w Zarządzie Polskiej Partii Niepodległościowej, uczestnik konferencji PPN, w 1988 spotkania Porozumienia Partii i Organizacji Niepodległościowych.

1991-1992 uczestnik organizowanych przez Wydz. Wschodni Solidarności Walczącej spotkań narodów przeciw ZSRS na Litwie, w Estonii i w Gruzji. 1992-1993 z-ca redaktora naczelnego tygodnika „Spotkania”, w 1992 kierownik działu publicystyki TVP1. W 1993 w RdR. 2000-2003 nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. gen. S. Maczka w Warszawie. Od 2003 na emeryturze.

Autor książek (m.in. ''Trzy końce historii'', 2006).

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999) i Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2007).

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry