Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jeżowska-Kaczanowska Danuta Maria

Danuta Maria Jeżowska-Kaczanowska, ur. 29 III 1945 w Kielcach. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek filologia polska (1968).

1968-1973 dziennikarka szczecińskich „Wiadomości Zachodnich”, 1973-1975 „Sztandaru Młodych”, 1975-1981 „Głosu Szczecińskiego”. W III 1968 uczestniczka wieców studenckich na UW. 1975-1981 w PZPR.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego w RSW Prasa-Książka-Ruch w Szczecinie, od XI 1980 w Zarządzie Koła „S”.

Po 13 XII 1981 zwolniona z pracy („Głos Szczeciński” przekształcono w „Wiadomości Szczecińskie”). W 1982 organizatorka pomocy dla internowanych; uczestniczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy, szykanowana, zmuszona (z mężem Mieczysławem Kaczanowskim) do opuszczenia własnościowego mieszkania spółdzielczego. Od 1982 współzałożycielka i redaktorka podziemnego pisma „BIS”; do 1983 autorka i redaktorka pism „Głos Polmo”, „Od Dołu”, „Świt”, do 1987 „Okno”, 1986-1989 „Obraz”. 1983-1984 kierownik literacki w szczecińskim Teatrze Polskim, 1984-1989 właścicielka sezonowego obiektu usługowo-handlowego nad morzem.

Od 1989 członek Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „S” Regionu Pomorze Zachodnie, V-VI 1989 współorganizatorka i członek zespołu redakcyjnego niezależnego pisma Komitetu „Goniec Wyborczy”. 1990-1991 dziennikarka „Tygodnika Rolników Indywidualnych Solidarność” w Warszawie, 1992-1994 ponownie dziennikarka „Głosu Szczecińskiego”, 1992 rzecznik prasowy Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. 1995-2000 redaktor naczelna „Nowego Kuriera”. Od 2001 na emeryturze, właścicielka wydawnictwa Oficyna Oficyna Oficyna, wydawnictwo podziemne działające 1983-1988 w Szczecinie, założone z inicjatywy Sławomira Lenera. Oficynę utworzył zespół wydający pismo „Obraz” (zmiana nazwy wynikała z rozszerzenia zakresu działania grupy oraz dążenia do zdezorientowania SB). W skład redakcji wchodzili: S. Lener (odpowiadający za stronę graficzną), Edward Wiśniewski oraz Piotr Mync. In Plus. 1992-2001 w PC, organizatorka szczecińskich struktur partii, członek Krajowego Sądu Partyjnego, delegat na II i III Kongres PC. 2003-2008 założycielka, prezes Stowarzyszenia Akademia Umiejętności Tradycja, od 2008 w radzie nadzorczej.

Wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

W 1983 rozpracowywana przez Wydz. III WUSW w Szczecinie w ramach SOS krypt. Kurtyna.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry