Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jędrzejczyk Urszula Irena

Urszula Irena Jędrzejczyk, ur. 13 V 1930 w Dąbrowie Górniczej. Ukończyła LO w Sosnowcu (1948). Absolwentka Studium Ekonomicznego w Warszawie (1969).

1960-1991 kierowniczka sekcji chemicznej w Zakładach Wytwórczych Lamp Elektrycznych im. Róży Luksemburg w Warszawie.

Od IX 1980 w „S”; XI 1980 – 13 XII 1981 przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przy KZ.

14 XII 1981 współorganizatorka ukrycia biblioteki KZ i organizatorka zbiórki pieniędzy na pomoc represjonowanym. 14 XII 1981 uczestniczka spotkania założycielskiego TKZ, do 1989 przewodnicząca TKZ, odpowiedzialna za zbieranie składek związkowych i ich rozliczanie. 3 XI – 12 XII 1982 zatrzymana, po otrzymaniu decyzji o internowaniu podjęła głodówkę, w następstwie czego 10 XI – 12 XII 1982 przebywała w Szpitalu Wolskim. 1982-1989 organizatorka kolportażu prasy podziemnej w ZWLE, m.in. „Woli”, „Tygodnika Mazowsze”, „Tygodnika Wojennego”, oraz kolporterka wydawanych w podziemiu książek; uczestniczka prac w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy ul. Karolkowej w Warszawie, współorganizatorka Mszy za Ojczyznę i przekazywania zachodnim dziennikarzom informacji z warszawskich zakładów pracy oraz zbierania podpisów pod listami protestacyjnymi w sprawie zwolnienia więźniów politycznych i uzyskania pozwolenia na pochód pierwszomajowy. II 1983 – II 1984 współzałożycielka i redaktor „Wiosny”, uczestniczka manifestacji patriotycznych w Warszawie, 4 V 1985 współinicjatorka wyświęcenia sztandaru związkowego KZ ZWLE.

Od 1989 członek KO na Woli w Warszawie, aktywna przy przygotowywaniu wyborów 4 VI 1989. 1989-1991 przewodnicząca KZ, w 1990 delegat na III WZD Regionu Mazowsze. Od 1991 na emeryturze.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry