Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jokisz Marian Franciszek

Marian Franciszek Jokisz, ur. 10 III 1941.

W l. 70. i 80. pracownik Lubelskich Zakładów Piwowarskich Browar w Chełmie, następnie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej tamże.

We IX 1980 współorganizator „S” w browarze w Chełmie; przewodniczący KZ; od połowy 1981 członek Komisji Interwencyjnej przy ZR Chełmskiego.

Po 13 XII 1981 współorganizator (m.in. z Aliną Mikus, Danutą Pleczuk, Teresą Lisowską, Krzysztofem Mikusem) pomocy dla internowanych i ich rodzin, współautor komunikatów struktur podziemnych i ulotek, uczestnik przygotowywaniu i druku podziemnego pisma „Informator Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ «Solidarność» Chełm”. 8 II 1982 zatrzymany, następnie aresztowany, oskarżony (wraz z Danutą Pleczuk) o kontynuowanie działalności związkowej, 16 VII 1982 uniewinniony przez Sąd Rejonowy w Chełmie, 23 XI 1982 w rozprawie rewizyjnej Sąd Wojewódzki w Lublinie utrzymał wyrok w mocy; zwolniony z pracy, następnie pracownik sezonowy (palacz) w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. Od 1983 jeden z głównych kolporterów prasy podziemnej w Chełmie. 5 i 10 III 1984 zatrzymany, 9 IV 1984 aresztowany (wraz z 17 działaczami podziemnej „S” w Regionie Chełmskim), śledztwo umorzono na mocy amnestii. 3 V 1987 zatrzymany w związku z udziałem w manifestacji religijno-patriotycznej w Lublinie.

Małgorzata Choma-Jusińska

Region Chełm, Chełm

Opcje strony

do góry