Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jokisz Marian Franciszek

Marian Franciszek Jokisz, ur. 10 III 1941 w Chełmie. Ukończył Wieczorowe LO dla Dorosłych w Warszawie (1960).

1960–1982 pracownik fizyczny w Lubelskich Zakładach Piwowarskich Browar w Chełmie.

Od III 1981 w „S”; przew. KZ, od VII 1981 członek Komisji Interwencyjnej przy ZR Chełm.

Po 13 XII 1981 współorganizator (m.in. z Aliną Mikus, Danutą Pleczuk, Teresą Lisowską, Krzysztofem Mikusem) pomocy dla internowanych; przygotowania i kolportażu ulotek sygnowanych przez „S” Region Chełm. 8 II 1982 zatrzymany, aresztowany 10 II, oskarżony (z D. Pleczuk) o kontynuowanie działalności związkowej; VI 1982 zwolniony z pracy; 16 VII 1982 uniewinniony przez Sąd Rejonowy w Chełmie, 23 XI 1982 Sąd Wojewódzki w Lublinie utrzymał wyrok. 1983–1989 współpracownik RKK w Chełmie; kolporter podziemnych pism w Chełmie, m.in. „Informator RKK”, „Informator «Solidarność». Region Środkowo-Wschodni”, „Tygodnik Mazowsze” oraz książek. Drukarz podziemnego pisma „Informator Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ «Solidarność» Chełm”. 5 i 10 III 1984 zatrzymany, 9 IV aresztowany z 17 działaczami podziemnej „S”, 24 VII 1984 Sąd Rejonowy w Chełmie umorzył postępowanie na mocy amnestii. 1982–1984 pracownik sezonowy (palacz) w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej tamże. Po aresztowaniu nieprzyjęty na poprzednie stanowisko pracy. Od 1984 okresowo na rencie, prace dorywcze. 5 V 1987 osadzony w areszcie w Lublinie w zw. z udziałem w sesji kolegium ds. wykroczeń, podczas której rozpatrywano sprawę Tadeusza Pyrtaka, Romana Zycha oraz Wiesławy i Mariana Jonaków z Chełma, uczestniczących 3 V w manifestacji religijno-patriotycznej w Lublinie.

Od 2006 na emeryturze.

1983–1984 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Chełmie w ramach SOR krypt. Monter; 1984–1989 w ramach SOR krypt. Zamach; 1985–1987 w ramach SOR krypt. Brukarz.

Małgorzata Choma-Jusińska

Region Chełm, Chełm

Opcje strony

do góry