Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jordan Kazimierz Władysław

Kazimierz Władysław Jordan, ur. 21 V 1956 w Szczecinie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek socjologia (1980).

Od 1978 kolporter niezależnych wydawnictw (m.in. „Biuletyn Informacyjny” KSS KOR, „Krytyka”, materiały SKS). 1980 – 13 XII 1981 dziennikarz „Kuriera Szczecińskiego”.

Od X 1980 w „S”, członek KZ RSW Prasa-Książka-Ruch w Szczecinie; w 1981 autor w niezależnym piśmie „Robotnik Szczeciński”.

Po 13 XII 1981 zwolniony z pracy. 1982-1985 specjalista ds. organizacji pracy i adaptacji zawodowej w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego w Szczecinie. Od 1982 kolporter wydawnictw podziemnych, autor w prasie podziemnej: „BIS-ie” (1982), „Grocie” (1983), „KOS-ie” (1982-1983, ps. CT) i „Jednodniówce Bezokolicznościowej”, „Obrazie” (1984-1989 ps. CT, Cytrus, cum, ...cka), „Vacacie” (1984-1985), także tłumacz, 1983-1984 autor publikacji dla Szczecińskiego Podziemnego Ośrodka Badań i Prognoz: ''Stan zawieszony'' i ''Czy może stać się rewolucja?'' 1985-1990 dziennikarz, sekretarz redakcji w tygodniku „Morze i Ziemia”.

W 1989 działacz Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „S” Regionu Pomorze Zachodnie, 1990-1994 radny Miasta Szczecin z listy OKP „S” Regionu Pomorze Zachodnie, przewodniczący Komisji Kultury. 1990-1996 z-ca redaktora naczelnego „Kuriera Szczecińskiego”, od 1996 kierownik działu sportowego. Od 1996 w AWS, członek Zarządu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Autor m.in. ''Niebieskiego kręgu'' (Szczecin 1988).

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry