Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jordan Waldemar

Waldemar  Jordan,  ur. 3 X 1952 w Łodzi. Absolwent Politechniki Łódzkiej (1978).

1978–1986 technolog, mistrz produkcji w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Pile.

1978–1980 członek branżowych związków zawodowych. VIII 1980 na terenie ZNTK uczestnik wieców poparcia dla MKS w Gdańsku, nast. członek Komitetu Założycielskiego i późn. KZ NSZZ „S” w ZNTK. XI 1980 wybrany na przew. KZ. III 1981 na I WZD NSZZ „S” Region Województwo Pilskie wybrany do Zarządu Regionu. 13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia we Wronkach i Gębarzewie, 9 VII 1982 zwolniony.

1986–1988 kierownik sekcji technologicznej w ZSO Polam Piła, 1988–1989 gł. technolog-prokurent w Zakładzie Budowy Maszyn Polam Piła, 1989–1990 dyr. zarządu w Interlok Sp. z.o.o Piła.

Wiosną 1989 zaangażowany w działalność Regionalnego Komitetu Obywatelskiego Krajny, Ziemi Nadnoteckiej i Pałuk, członek prezydium tegoż. VI 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”.

1990–1993 wojewoda pilski. 1994–2002 prezes zarządu Towarzystwa Finansowo-Inwestycyjnego Investa SA, od 2002 prezes zarządu w Budowa Maszyn Polam Sp. z.o.o.

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych, oddział w Pile, członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji NOT.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2001).

5 II 1985–16 VI 1988 zarejestrowany jako figurant przez Wydz. V WUSW w Pile do sprawy obiektowej krypt. Zajezdnia.

 

Jarosław Wąsowicz SDB

Region Województwo Pilskie, Piła

Opcje strony

do góry