Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jóźków Władysław

Władysław Jóźków, ks., ur. 12 I 1933 w Chorostkowie k. Trembowli (obecnie Ukraina), zm. 12 XI 2019 w Legnicy. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, święcenia kapłańskie (1958).

1958–1961 wikariusz w parafii Wniebowzięcia NMP w Żarach, 1961–1964 Matki Bożej Częstochowskiej we Wrocławiu, 1964–1966 Świętej Trójcy w Legnicy, 1966–1970 administrator parafii Bożego Ciała i Matki Bożej Częstochowskiej w Wierzbicach k. Wrocławia, 1970–1976 wikariusz dirigens, 1976–2008 proboszcz parafii Świętej Trójcy w Legnicy, dziekan dekanatu Legnica-Wschód.

31 VIII 1980 odprawił mszę podczas strajku w PKS w Legnicy. 1980–1989 kapelan legnickiej „S”.

XII 1981 – 1988 udzielał pomocy rodzinom internowanych i represjonowanych. 1982–1989 udostępniał lokale parafialne na spotkania opozycjonistów, przechowywanie sprzętu poligraficznego i podziemnych wydawnictw; organizator mszy za Ojczyznę, współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, wspierał działalność podziemną oraz inicjatywy polityczne i kulturalne. X 1985 – 1990 kapelan Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. przy parafii Świętej Trójcy w Legnicy, przewodnik pielgrzymek DLP na Jasną Górę.

IV – VI 1989 w okresie kampanii wyborczej wspierał Komitet Obywatelski Środowisk Opozycyjnych Ziemi Legnickiej/KO w Legnicy. Od 1989 Diecezjalny Duszpasterz Sybiraków i Dawnych Mieszkańców Ziem Wschodnich. Od 1992 kanonik gremialny (od 2008 emerytowany honorowy) katedry Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy. Od 2004 prałat. Od 2008 rezydent emeryt w parafii.

Odznaczony Medalem Pro Memoria (2008), wyróżniony tytułem Zasłużony dla NSZZ Solidarność (2010).

Łukasz Sołtysik

Opcje strony

do góry