Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jóźwiak Tadeusz

Tadeusz Jóźwiak, ur. 1 X 1923 w Polanowicach k. Bydgoszczy. Ukończył Szkołę Powszechną w Polanowicach k. Bydgoszczy (1938).

1940-1941 wywieziony na przymusowe roboty do Memel k. Kłajpedy. 1945-1947 żołnierz 5. Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielorza (ps. Łupaszka). 1949-1963 pracownik Łódzkich Zakładów Budowlanych nr 1 w Łodzi, 1963-1972 Fabryki Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej Elta w Łodzi; 1972-1983 nauczyciel w Przyzakładowej Szkole Budowlanej przy ŁZB nr 1 tamże.

Od XI 1980 w „S”, przewodniczący KZ przy ŁZB nr 1 w Łodzi.

Po 13 XII 1981 zredagował, przygotował do druku, wydrukował tekst ulotki wzywającej do przeprowadzenia w Łodzi strajku generalnego, prowadził akcję ulotkową na ulicy Piotrkowskiej; 1982-1983 drukarz (we współpracy z Ryszardem Patzerem, Ryszardem Wojciechowskim i Jadwigą Sumerą) we własnym mieszkaniu łódzkiego podziemnego pisma „Biuletyn Informacyjny Region Ziemi Łódzkiej «Solidarność»”, twórca matrycy strony tytułowej, 1982-1985 kolporter w ŁZB nr 1 w Łodzi; drukarz ulotek. W I 1982 zwolniony z pracy, ok. roku bez zatrudnienia, w I 1983 przywrócony do pracy. Od 1983 na emeryturze.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (2001).

 

Tomasz Czarnecki

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry