Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jóźwiakowski Andrzej

Andrzej Jóźwiakowski, ur. 11 IV 1932 w Szczebrzeszynie, zm. 13 I 2021 w Lublinie. Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie (1957); doktorat z chirurgii (1969).

Z uwagi na pochodzenie z rodziny inteligenckiej o tradycjach patriotycznych dwukrotnie nieprzyjęty na studia; 1953-2000 asystent, następnie adiunkt w Klinice Chirurgii AM w Lublinie. 1944-1949 i 1956-1959 w ZHP.

Od X 1980 w „S”, przewodniczący Tymczasowego Komitetu Założycielskiego, następnie KZ na AM, od X 1980 członek MKZ Lublin/Regionu Środkowo-Wschodniego; współorganizator struktur „S” w placówkach służby zdrowia na Lubelszczyźnie (ponad 30 spotkań założycielskich), przewodniczący Regionalnej Komisji Służby Zdrowia; członek komisji MKZ/ZR ds. przejęcia budynku KW PZPR w Lublinie na rzecz służby zdrowia. IV-V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, IX/X 1981 delegat na I KZD. XI/XII 1981 uczestnik studenckiego strajku solidarnościowego na AM ze studentami WSI w Radomiu.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Włodawie, następnie w Lublinie, zwolniony 30 IV 1982. Przewodniczący TKZ na AM, zaangażowany w działalność samopomocową.

IV 1989 – 1990 członek KO „S” Województwa Lubelskiego (od 30 VI 1989 KO „S” Lubelszczyzny), przewodniczący sekcji służby zdrowia. 1989-1991 przewodniczący Komisji Rewizyjnej „S” na AM. 1993-1997 prowadził drużynę ZHR w Szczebrzeszynie.

Autor wspomnień ''Internowanie we Włodawie i w Lublinie 13.12.1981 – 30.04.1982'' (Lublin 2004).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1980), Krzyżem ZHP – Harcerz Orli (1996), medalem Lubelskiej Izby Lekarskiej (2000).

1982-1989 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Lublinie w ramach KE krypt. Chirurg.

 

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry