Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jurek Wiesław

Wiesław Jurek, ur. 5 VI 1943 w Terespolu. Ukończył Technikum Kolejowe w Poznaniu (1965).

Od 1965 toromistrz, od 1969 z-ca zawiadowcy Odcinka Drogowego, 1971-1974 zawiadowca Odcinka Drogowego w PKP Siedlce; od 1974 referendarz, od 1977 starszy referendarz. 1963-1965 w ZMS.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący KZ w Rejonowej Dyrekcji Kolei w Małaszewiczach, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Mazowsze.

1982-1989 przewodniczący TKZ w RDK, do 1988 organizator kolportażu książek i prasy podziemnej w miejscu pracy i na terenie Terespola. 1985-1989 działacz w Diecezjalnym Komitecie Charytatywno-Społecznym w Siedlcach. W 1988 współorganizator przerzutu wydawnictw podziemnych i religijnych w jęz. białoruskim, ukraińskim i rosyjskim do ZSRS.

1989-1990 przewodniczący KO w Terespolu, autor i redaktor biuletynu KO „Goniec Terespolski”. 1989-1991 delegat na kolejne WZD Regionu Mazowsze. 1990-1998 radny: 1990-1992 członek Zarządu Miasta i Gminy Terespol, 1992-1998 przewodniczący Rady Miejskiej. 1990-1993 instruktor w Zarządzie Rejonu Przeładunkowego PKP Małaszewicze, od 1993 kierownik nadzoru liniowego, 1997-2003 z-ca naczelnika Sekcji Drogowej PKP Siedlce, od 2003 na emeryturze.

Wyróżniony odznaką Przodujący Kolejarz (1982, 1989), odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (2009), odznaczony Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa (1995).

 

Krzysztof Biernacki

Opcje strony

do góry