Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jurkiewicz Jan

Jan Jurkiewicz, ur. 30 III 1957 w Gliwicach. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydz. Nauk Społecznych (1984).

W X 1980 współzałożyciel NZS UŚl, członek Tymczasowego Komitetu Założycielskiego i Międzywydziałowego Komitetu Koordynacyjnego NZS UŚl; współzałożyciel biblioteki wydawnictw niezależnych przy wydziałowym NZS na Wydz. Nauk Społecznych. Od XI 1980 redaktor niezależnego pisma „Aspekt”; współpracownik Wszechnicy Górnośląskiej. Od 11 III 1981 wiceprzewodniczący Zarządu Organizacji Wydziałowej NZS na WNS, od 14 IV 1981 wiceprzewodniczący Komisji Uczelnianej. XI/XII 1981 uczestnik studenckiego strajku solidarnościowego na UŚl ze studentami WSI w Radomiu, przewodniczący Uczelnianego KS.

14 XII 1981 uczestnik strajku w Hucie Baildon, po strajku zatrzymany, internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, następnie w Uhercach, zwolniony w VII 1982. 1982-1983 redaktor i współorganizator kolportażu podziemnego pisma „Wyzwolenie” sygnowanego przez NZS Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. W V 1983 zatrzymany z nakładem pisma, pobity, 2 tyg. hospitalizowany w szpitalu MSW w Katowicach, następnie kilkakrotnie przesłuchiwany w KM i KW MO w Katowicach. W 1983 nauczyciel II LO w Gliwicach, od 1984 pracownik Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. 1985-1986 współorganizator Sekcji Społeczno-Historycznej Duszpasterstwa Akademickiego przy katedrze Chrystusa Króla w Katowicach, organizator seminariów (m.in. z Krystyną Kersten, Tadeuszem Łepkowskim), uczestnik kolportażu wydawnictw podziemnych (m.in. książki NOWej, Kręgu, Rytmu, pism: „Tygodnik Mazowsze”, „Głos Śląsko-Dąbrowski”) oraz zajęć samokształceniowych.

Od V 1989 w „S”, do 2005 przewodniczący KZ w Muzeum Górnictwa Węglowego. 2005-2009 dyr. Muzeum Górnictwa Węglowego, od 2009 pełnomocnik dyr. ds. naukowych.

Autor prac naukowych dotyczących historii śląsko-dąbrowskiej „S”, m.in. ''Jedna dekada – trzy epoki. 1980-1989'' (Warszawa 2005) oraz wystaw (m.in. ''Poza cenzurą – poczta internowanych 1981-1989'', ''Czas nadziei, czas smutku, czas próby. „Solidarność” na Śląsku i w Zagłębiu w latach 1980-1989''). Redaktor naczelny „Górnika Polskiego” – rocznika MGW w Zabrzu.

1982-1984 rozpracowywany przez Wydz. III-1 KW MO/WUSW w Katowicach w ramach KE krypt. Enzetesiak.

Anna Niezgoda|Przemysław Miśkiewicz

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry