Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jurkiewicz Jerzy

Jerzy Jurkiewicz, ur. 16 III 1948 w Lubaniu, zm. 5 IV 1999 w Växjö (Szwecja). Ukończył Technikum Energetyczne Trakcji Kolejowych w Poznaniu (1967).

1967–1969 stażysta w Biurze Projektowym Przemysłowych Urządzeń Elektrycznych tamże, 1969–1971 zasadnicza służba wojskowa, 1971–1973 gł. energetyk w Lubuskich Zakładach Jajczarsko-Drobiarskich w Nowej Soli, 1973–1981 dyżurny energetyk, elektryk w Zakładzie Robót Antykorozyjnych i Chemoodpornych Polkat Wrocław Odcinek przy Hucie Miedzi Głogów w Żukowicach KGHM w Lubinie/HM Głogów w Żukowicach.

29–31 VIII 1980 członek prezydium Międzywydziałowego KS w Głogowie, 30–31 VIII MKS HM Głogów i HM Legnica. Od IX 1980 w „S”, od IX 1980 członek Komitetu Założycielskiego, od X Zakładowej Komisji Robotniczej, od 11 V 1981 członek prezydium ZKR, X–XII 1980 członek MKZ w Głogowie. 28–29 XI 1980 uczestnik okupacji Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy, 17 XII 1980–V 1981 wiceprzew. MKR w Głogowie. 26 I 1981, podczas strajku w klubie Gencjana Gencjana „Gencjana”, podtytuły: „Pismo Solidarności Walczącej”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Jelenia Góra”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Oddział Jelenia Góra”, I–X 1985 wydawane przez Oddział SW w Jeleniej Górze i Agencję Informacyjną Solidarności Walczącej we Wrocławiu (n-ry 1–5). w Jeleniej Górze, współzałożyciel Połączonego KS Dolny Śląsk. VI 1981 delegat na I WZD Województwa Legnickiego, od VI członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego „S” w Legnicy ZR Dolny Śląsk (członek komisji ds. interwencji), w VI delegat na WZD Regionu Dolny Śląsk, od VII członek ZR, od VII wiceprzew. MKK w Głogowie; IX/X delegat na KZD; 24 X na II WZD Województwa Legnickiego. VII–XII 1981 współzałożyciel, członek Klubu Wolnej Myśli w Głogowie. 1981–1986 członek KPN.

13 XII 1981 współorganizator strajku w zakładzie, 14–18 XII 1981 członek Zakładowego KS, 18 XII 1981 aresztowany i zwolniony z pracy, osadzony w AŚ w Głogowie, Legnicy i Wrocławiu, 21 I 1982 skazany przez Sąd Wojewódzki w Legnicy na rok i 6 mies. pozbawienia wolności w zawieszeniu, 22 I 1982 zwolniony, 23 IV 1982 skazany przez SN na rok pozbawienia wolności, 21 VI 1982 osadzony w ZK we Wrocławiu i Strzelinie, 21 I 1983 zwolniony. 1982 prace dorywcze (elektryk, tapeciarz). II–VI 1982 kolporter podziemnych pism, m.in.: „Biuletyn Informacyjny Stanu Wojny”, „Hutnik” (wydawany w Głogowie), „Zagłębie Miedziowe”, „Z Dnia na Dzień”; wspierał ukrywających się Franciszka Józefa Kamińskiego, Andrzeja Poroszewskiego, Grzegorza Laskę i Pawła Kotlickiego, II–III 1982 drukarz „Hutnika” i III–V 1982 „Biuletynu Informacyjnego Stanu Wojny” i „Zagłębia Miedziowego”. IV 1983–VI 1984 malarz w Polkacie Wrocław. II–VI 1983 współpracownik podziemnej Tymczasowej Miejskiej/MKK Ziemia Głogowska. 21 VI 1983 aresztowany, osadzony w AŚ w Legnicy i Wrocławiu, 21 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii. 1983–1987 współpracownik RKS Dolny Śląsk oraz Tajnej MKK w Bolesławcu, IX 1983–1987 działacz podziemnej MKK w Głogowie, współpracownik redakcji podziemnego pisma „Solidarność Głogowska”. 1983–1986 drukarz podziemnych pism: „Solidarności Głogowskiej”, „Solidarności Walczącej”, „Zagłębia Miedziowego”, kolporter tychże pism oraz m.in. „Z Dnia na Dzień”. 1984–1985 murarz w Zakładzie Murarsko-Tapicerskim Ćmichalewicz w Głogowie, nast. 1985 elektromonter w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego w Legnicy. 5 VI 1985 skazany przez Sąd Rejonowy w Głogowie na rok i 6 mies. pozbawienia wolności, dozór MO, 16 IX 1985 podtrzymanie w mocy wyroku przez Sąd Wojewódzki w Legnicy, 13 XI 1985 osadzony w ZK we Wrocławiu, 24 VII 1986 zwolniony na mocy amnestii. 1986–1987 bez zatrudnienia. 1982–1987 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, rewizje mieszkania. II 1987 emigracja do Szwecji, 1987–1990 nauka jęz. szwedzkiego i kursy zawodowe, 1990–1999 specjalista elektryk w Zakładzie Wentylacji Przemysłowych w Växjö. 1987–1989 wspierał finansowo działalność podziemnej Międzyzakładowej Komisji Wykonawczej Zagłębia Miedziowego i RKW Dolny Śląsk.

1980–1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Legnicy w ramach SO krypt. Kolumna G; 1984–16 XII 1988 rozpracowywany przez p. V RUSW w Głogowie w ramach SOR krypt. Delegat.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Głogów, Region Zagłębie Miedziowe

Opcje strony

do góry