Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jurkiewicz-Szeliga Kazimiera

Kazimiera Jurkiewicz-Szeliga, ur. 2 I 1928 w Ostrzeszowie. Ukończyła zaocznie Technikum Ekonomiczne we Wrocławiu (1960).

1947-1950 szwaczka we Wrocławskim Zakładzie Przemysłu Odzieżowego, 1950-1968 pracownik umysłowy w przedsiębiorstwie Hutmen Wrocław Rafineria Metali Nieżelaznych, 1968-1983 zatrudniona w dziale zbytu, następnie z-ca kierownika Sekcji w Ostrzeszowskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Terenowego (potem Ema-Elfa Ostrzeszów). Od 1947 w Lidze Kobiet.

Od X 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w Ema-Elfie, od XI 1980 KZ, delegat do Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej w Ostrzeszowie.

Po 13 XII 1981 dzięki kontaktom zawodowym otrzymywała, następnie kserowała i rozpowszechniała w Ostrzeszowie ulotki i pisma podziemne ze stoczni w Gdańsku i Szczecinie do Ostrzeszowa (współpraca w Ostrzeszowie z Alojzym Stambułą, Stanisławem Bojszczakiem, Zygmuntem Grajczykiem, Romanem Pawłowskim); przechowywała krzyż zakładowej „S”. Uczestniczka spotkań działaczy „S” organizowanych przez ks. Jerzego Szkaradkiewicza na plebanii kościoła NMP. Od 1983 na emeryturze.

Od 1989 przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów przy MKK w Ostrzeszowie; przez dwie kadencje prowadziła społecznie biuro MKK. Od 1997 w RS AWS.

 

Grażyna Schlender

Ostrzeszów, Region Wielkopolska Południowa

Opcje strony

do góry