Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jurkowski Zdzisław

Zdzisław Jurkowski, ur. 19 IV 1959 w Warszawie. Absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, kierunek historia Kościoła (1995).

W l. 80. student fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim tamże. 1980 kolporter materiałów informacyjnych i oświadczeń SKS w Krakowie. Od IX 1980 w NZS; współzałożyciel Komitetu Założycielskiego na Wydz. Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym UJ, odpowiedzialny za poligrafię i druki NZS w Krakowie; w 1980 współzałożyciel Niezależnej Oficyny Studentów w Krakowie; w 1981 założyciel Oficyny Studentów Czekając. II 1981 uczestnik strajku o rejestrację NZS na UJ, XI/XII solidarnościowego strajku ze studentami radomskiej WSI na UJ odpowiedzialny za straż studencką.

Po 13 XII 1981 organizator materiałów poligraficznych dla strajkujących w HiL w Krakowie-Nowej Hucie, zabezpieczał sprzęt drukarski NZS, nast. w ukryciu; organizator podziemnego zaplecza poligraficznego NZS. 3 I 1982 zatrzymany, przetrzymywany w areszcie KW MO w Krakowie, 5 I 1982 internowany, od 7 I 1982 w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa (uczestnik głodówki), 7 VII 1982 zwolniony. Po wyjściu założyciel podziemnego Wydawnictwa X; kolporter podziemnych pism: „Arka”, „Brulion”, „Świat” oraz książek. 1982–1986 wspierał organizacyjnie niezależny teatr Artura Wrońskiego i Janusza Koprowskiego w Krakowie. 14 IV 1985 współzałożyciel Ruchu WiP tamże. 1987–1989 współpracownik Komisji Interwencji i Praworządności „S” Regionu Małopolska, m.in. odpowiedzialny (z Krzysztofem Krzysztofiakiem) za poligrafię przy organizacji, 25–28 VIII 1988, Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka przy parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. W IV 1988 przekazał sprzęt poligraficzny strajkującym w HiL. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom.

W 1989 członek Krakowskiego KO, uczestnik kampanii wyborczej, organizator druku ulotek i plakatów. Od 1990 współwłaściciel wydawnictwa Platan. 1990–2007 w UD/SKL/PO.

2008–2010 doradca prezesa IPN, gł. specjalista w Biurze Prezesa IPN w Warszawie, od 2010 gł. specjalista w Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Krakowie.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2016), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

1981–1989 rozpracowywany przez Wydz. III-1 KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOR Uczestnik programów badawczych realizowanych przez IPN i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

 

Jan Szpil, Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry