Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jurołajć Franciszek

Franciszek Jurołajć, ur. 8 III 1951 w Wiekańcach w ZSRS. Ukończył Zawodową Szkołę Górniczą w Lubinie (1969).

1969-1974 zasadnicza służba wojskowa, 1974-1981 ślusarz spawacz w Zakładach Górniczych Rudna w Polkowicach (KGHM), 1974-1981 wiceprzewodniczący koła ZMS.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w ZG Rudna, 1980-1981 przewodniczący Rady Pracowniczej „S” w ZG Rudna.

13 XII 1981 współzałożyciel i członek Zakładowego KS ZG Rudna, 14-17 XI 1981 uczestnik strajku, zwolniony z pracy. Po 13 XII 1981 drukarz i kolporter nieformalnej grupy działaczy „S” wydających biuletyn „Wolne Słowa”, organizator lokalu kolportażowego pisma „Zagłębie Miedziowe”, 1982-1983 spawacz w Przedsiębiorstwie Budowy Pieców Przemysłowych we Wrocławiu - Zakład w Żukowicach, 1982-1989 kolporter wydawnictw podziemnych. W 1982 drukarz „Serwisu Informacyjnego” i „Zagłębia Miedziowego”, 3 IV 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Głogowie, następnie we Wrocławiu, 17 VII 1982 zwolniony z przyczyn zdrowotnych; 3 IV 1985 śledztwo umorzono na mocy amnestii. 1983-1986 trener Klubu Sportowego Chrobry Głogów; 1983-1991 na rencie.

1991-2008 spawacz w ZG Rudna KGHM Polska Miedź S.A.; członek KZ „S” w ZG Rudna.

Odznaczony medalem Zasłużony dla Zdrowia Narodu (1992).

5 IV 1982-9 II 1984 rozpracowywany przez p. V RUSW w Głogowie w ramach SOR krypt. Odwetowcy.

 

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Polkowice

Opcje strony

do góry