Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Juros Paweł

Paweł Juros, ur. 14 XI 1928 w Krasiejowie k. Opola, zm. 4 VII 1997. Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu, Wydz. Lekarski (1954), w 1966 II stopień specjalizacji chirurgii ogólnej.

Pod koniec II wojny światowej wcielony do Wehrmachtu, następnie w niewoli aliantów; po wojnie wrócił do Polski. 1954-1981 lekarz w Szpitalu Miejskim w Legnicy, IX 1981 – 1996 ordynator Oddziału Chirurgii w Szpitalu Chirurgicznym tamże. W 1956 współuczestnik próby usunięcia pomnika Wdzięczności Armii Radzieckiej w Legnicy. 1956-1957 członek KIK tamże.

Od IX 1980 w „S”; członek „S” Pracowników Służby Zdrowia w Legnicy.

Po 13 XII 1981 zaangażowany w pomoc represjonowanym; udostępniał mieszkanie na potrzeby „S”. W 1985 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. przy parafii Świętej Trójcy w Legnicy; z żoną Bogumiłą Walczak fundator płyty granitowej upamiętniającej Józefa Piłsudskiego w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła tamże. Od 8 X 1988 członek jawnej Komisji Zdrowia „S”.

W IV 1989 współorganizator, następnie członek KO „S” w Legnicy; w 1989 członek KZ przy Szpitalu Wojewódzkim tamże. 1991-1993 senator RP z listy PC; 1994-1997 radny Miasta Legnica. W 1989 współtwórca Społecznego Komitetu Budowy Ośrodka Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności w Legnicy. Od 1996 na emeryturze. Wieloletni członek organizacji, stowarzyszeń, m.in. Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego, Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, Rady Programowej Radia Legnica oraz Biskupiej Rady Społecznej Diecezji Legnickiej.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Legnica

Opcje strony

do góry